Maričić potvrdio: Naplata javnih prihoda veća za 285 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih devet mjeseci ove godine na račun javnih prihoda Republike Srpske prikupila ukupno 2,322 milijardi maraka, što je za 284,7 miliona KM ili 14 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, uz rast naplate u apsolutno svim grupama javnih prihoda.

“Tako je naplata direktnih poreza veća za 38 odsto, doprinosa za 10 odsto, a ostalih javnih prihoda za pet odsto, dok je istovremeno naplata za čak 10 odsto veća u odnosu na planirane projekcije za devet mjeseci ove godine”, izjavio je direktor Uprave Goran Maričić.

Navodi da su direktni porezi su u prva tri kvartala ove godine naplaćeni u iznosu od oko 511,5 miliona KM, što je za 140 miliona maraka više nego u istom periodu prethodne godine. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit koji je naplaćen u iznosu od 278,8 miliona maraka, što je za 93,9 miliona KM ili 51 odsto više nego u prvih devet mjeseci prošle godine.

“Pored toga, rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 196,9 miliona maraka, što je za 29 odsto više u odnosu na period januar-septembar prethodne godine. Takođe, veća naplata je ostvarena i kod poreza na nepokretnosti i poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to za tri, odnosno sedam odsto”, ističe Maričić.

Doprinosi su u prvih devet mjeseci ove godine, dodaje on, naplaćeni u iznosu od 1,444 milijardi maraka, što je za 127,8 miliona KM više nego u istom periodu 2021. godine, iako je došlo do smanjenja stope doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja sa 12 na 10,2 odsto.

“Naplata doprinosa za Fond PIO i Fond dječje zaštite veća je za po 15 odsto, za Zavod za zapošljavanje naplata je veća za 14 odsto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja na istom nivou kao u istom periodu prošle godine”, naglašava Maričić za RTRS.

Što se tiče ostalih javnih prihoda, naplata je iznosila 366,9 miliona maraka, što je za 16,8 miliona KM više u odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine, uz rast naplate prihoda od kazni i naknada za priređivanje igara na sreću od 22, odnosno 34 procenata, dok je nešto manja naplata zabilježena kod taksi i naknada upravo zbog toga što je došlo do umanjenja ili ukidanja naplate određenih taksi.

“Samo u septembru ove godine, naplata je iznosila 251,6 miliona KM, što je za 32,2 miliona maraka ili 15 odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, pri čemu je naplata direktnih poreza veća za 34 odsto, doprinosa za 12 odsto, a ostalih javnih prihoda za sedam procenata”, zaključio je on.

Ostavite komentar: