Manje vremena za spavanje: Noćas ne zaboravite da pomjerite kazaljke sata unaprijed

27.03.2021. | 10:18

Ljetnje računanje vremena počeće noćas, pomjeranjem kazaljki na časovniku za jedan sat unaprijed.

Kazaljke na časovniku biće pomjerene sa dva na tri časa.
LJetnje računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu u 2.00 časa, a završava se posljednje nedjelje u oktobru.