Loš sistem javnih nabavki dovodi do nestašica na UKC RS

Zbog lošeg sistema javnih nabavki u BiH ispaštaju naši pacijenti a nama su ruke vezane, kažu u Upravi UKC Republike Srpske. Imamo novac za nabavku potrebnih lijekova i medicinkih sredstava, ali procedure su komplikovane, dugo traju, žalbe obaraju tendere, na odgovor Kancelarije za žalbe BiH se čeka mjesecima, žale se u UKC Republike Srpske.

“Imali smo žalbu na tenderu sa koncima, čekali smo na odgovor tri-četiri mjeseca i onda smo dobili odgovor da se poništava tender. Praktično dođeš u situaciju da nemaš konaca, ne smiješ ih kupiti, zato što nije po zakonu o Javnim nabavkama. Svaka kupovina takvog konca, lijeka itd. direktora Fonda i mene bi odvela direktno u zatvor,” kaže Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a Republike Srpske.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske poručuju da su pokrenuli inicijativu za izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH. Za to su dobili podršku predstavnika udruženja pacijenata. Fond još od 2017. godine nije uspio da u potpunosti sprovede postupak javne nabavke za potrošni materijal za ortopediju zdravstvenih ustanova, zbog konstatnih žalbi dobavljača na par lotova, što dodatno usporava proces nabavke. Naime, sadašnji zakon omogućava da se dobavljači mogu žaliti na svaku fazu tendera, što pojedini dobavljači zbog raznoraznih interesa obilato koriste. Međutim i te žalbe ne bi bile problem da se rješavaju u zakonom predviđenom roku, što sada nije slučaj, kažu u FZO. Manjkavost sadašnjeg Zakona o javnim nabavkama je i što prednost daje cijeni, a ne kvalitetu.

“Cilj je da pacijenti koji se liječe dobiju najbolji mogući lijek i najbolja moguća medicinska sredstva koja su u tom trenutku registrovana na tržištu BiH. Takođe, Zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava da se detaljnije preciziraju specifikacije kako se ne bi ugrozila konkurencija, što za posljedicu ima da su tenderski uslovi uglavnom uopšteni i na tenderu može da prođe svako ko je registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. To često dovodi i do toga da se izaberu proizvodi koji ne odgovaraju potrebama zdravstvenog sistema,” saopšteno je iz FZO Republike Srpske.

U dosadašnjoj praksi FZO, a Fond više od 10 godina sporovodi postupke javne nabavke, kažu, nije se desilo da je Kancelarija za razmatranje žalbi BiH na neku žalbu odgovorila u zakonom predviđenom roku. Danas se nisu javljali na naše pozive.

U Agenciji za javne nabavke, takođe prstom upiru u Kancelariju za žalbe, ali i na kupce i dobavljače. Kažu da je česta praksa nepoznavanje propisa i postulata javnih nabavki, neefikasan rad sektora za nabavke u preduzećima i greške koje zbog toga nastaju.

“Zakon o javnim nabavkama je u osnovi evropski zakon, jer se zasniva na Direktivama EU o javnim nabavkama i takav legislativni režim se primjenjuje u svim zemljama regije. Zakon ima određenih nedostataka, i isti će biti ispravljeni Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama koji je u legislativnoj proceduri usvajanja,” navode u Agenciji za javne nabavke BiH.

Da bi se nabavke sprovele po slovu zakona, potrebno je ostaviti i dovoljno vremena, poručuju iz Agencije za javne nabavke, jer strane treba da računaju na eventualne žalbe. Žalbe bi Kancelarija za žalbe trebala da rješi u zakonskom roku, od 15 do 30 dana, a ne da ih odugovlači mjesecima, odgovaraju iz UKC Republike Srpske.

 

Izvor:(ATV) 

Ostavite komentar: