Korištenjem “SMS servisa” izbjegnite suvišne dolaske na lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske poziva građane da upotrebom “SMS servisa” skrate vrijeme neophodno za dobijanje informacija i izbjegnu dolaske na lokacije za izdavanje ličnih dokumenata.

Preduslov za korištenje usluge “SMS servisa” je da građanin lično prijavi svoj broj mobilnog telefona kod organizacione jedinice MUP-a Republike Srpske nadležne za izdavanje ličnih dokumenata u mjestu u kojem ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište.

Prijava broja telefona se može izvršiti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje nekog od ličnih dokumenata, registracije vozila ili naknadno.

Građani slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 mogu da:

1. izvrše provjere u registrima MUP-a:

  • uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS o trenutnom statusu podnesenog zahtjeva za izdavanje dokumenta ili dokumenta,
  • uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju naloga i ukupne
  • uvid u izrečene kaznene bodove, i to: pojedinačne po broju naloga sa datumom isteka, zbirne sa datumom isteka
  • uvid u registraciju motornog vozila

2. se prijave na servis ako žele da dobiju obavještenje iz registara MUP-a:

  • obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta
  • obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova
  • obavještenje o isteku važenja registracije – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne (npr. građanin se prijavi da dobije informaciju kada je lična karta za koju je podnio zahtjev prešla u status „spremna za izdavanje“ te može doći na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata MUP i preuzeti dokument).

Takođe, odjava građanina sa servisa, može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke cijena 0,1 KM.

Sve detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa MUP-a RS su dostupne na Internet sajtu Ministarstva na adresi www.mup.vladars.net.

Podsjećamo da je Pravilnikom o registraciji vozila navedeno da se zahtjev za produženje registracije vozila za vozila čija je registracija istekla nakon 16. marta 2020. godine može podnijeti najkasnije 90 dana od dana prestanka stanja prirodne ili druge vanredne situacije na teritoriji BiH. Ukoliko se zahtjev za produženje registracije vozila ne podnese do roka predviđenog ovim članom, vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registrovanih vozila a vlasnik vozila dužan je da vrati registarske tablice nadležnom organu u roku od osam dana.

 

 Ostavite komentar: