Konsultacijama do zaštite potrošača: Prigovore rješavati kroz komisije dijalogom

Komisije za rješavanje potrošačkih prigovora su najbolji put za unapređenje stanja u oblasti zaštite prava potrošača, zaključeno je, između ostalog, na prošlosedmičnom konsultativnom sastanku u Banjaluci na temu “Javne konstrukcije udruženja, komunalnih preduzeća i opština u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa”, koji je organizovan za predstavnike pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa i opština/gradova regije Banja Luka.

Sastanak su inicirali predstavnici udruženja, a realizovan je u okviru projekta Evropske unije “Doprinos organizacija civilnog društva zaštiti potrošača u skladu sa EU standardima”.

Više od 30 prisutnih predstavnika komunalnih preduzeća i opština/gradova regije Banja Luka, organizatori sastanka su upoznali sa zakonskom regulativom formiranja komisija za rješavanje potrošačkih prigovora kod pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa, kao i o savjetodavnom tijelu kod opština i gradova, u čijem su sastavu i predstavnici udruženja za zaštitu potrošača.

Ukazano je, ne samo na zakonsku obavezu, već i na obostrane koristi od formiranja komisija koje konkretno utiču na napredak u ovoj oblasti kao što su sprovođenje zakonske obaveze zaključenja ugovora između pružaoca komunalne usluge i krajnjeg potrošača, kao i povećanje stope naplativosti potraživanja.

Rukovodilac odsjeka za zaštitu potrošača u Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske Braco Vrančić je informisao učesnike da je formiranje savjeta pri jedinicama lokalne uprave i komisija za rješavanje potrošačkih prigovora obaveza koja proizilazi iz Zakona o zaštiti potrošača Republike Srpske.

“Kod nekih predstavnika koji su bili na sastanku postoje formirane komisije za rješavanje potrošačkih prigovora, ali većina nažalost to još nije učinila. Rješavanjem prigovora putem komisije za rješavanje potrošačkih prigovora se u velikoj većini rješavaju predmeti na obostrano zadovoljstvo i nema potrebe za višim instancama.”, ističe Dušan Srdić, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača “Reakcija” iz Banjaluke, koji su bili jedni od domaćina sastanka.

Unapređenje zaštite potrošača predstavlja jedan od osnova za pristupanje Evropskoj uniji.

Svaki građanin je istovremeno i potrošač i spada u grupu koju je potrebno posebno zaštititi. Jedan od načina je da se čuje i glas potrošača je putem komisija i savjetodavnih tijela.

Ostavite komentar: