Javni apel rektora javnih univerziteta / sveučilišta

PODGORICA – Rektori javnih univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovina učestvuju u radu 4. Foruma rektora Jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, koji se održava u Podgorici.

Na marginama ove važne konferencije, tokom današnjeg dana, rektori su razmatrali trenutnu situaciju u vezi reakreditacije univerziteta i akreditacije studijskih programa, te u vezi s tim upućuju javni apel Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i cjelokupnoj javnosti.

’’Visoko obrazovanje strateško je i razvojno područje svakog društva, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Razvoj visokog obrazovanja, s tim u vezi, primarni je prioritet svih struktura društva, a na poseban način njihovih osnivača’’, navedeno je u apelu.

’’Osnivači i agencije dužne su u sinergiji s institucijama visokog obrazovanja tražiti optimalne modele saradnje kako bi visoko obrazovanje svojom izvrsnošću doprinijelo bržem razvoju društva i njegovom uključivanju u evropske procese. Da bi se taj proces osnažio i ubrzao pozivamo Agenciju visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH i druge agencije da svoje djelovanje usklade sa zakonskim propisima i interesima razvoja visokog obrazovanja. Ovdje mislimo na ubrzavanje procese institucionalne reakreditacije i akreditacije studijskih programa, jer javni univerziteti ne smiju da trpe štetu zbog samovoljnih postupaka pojedinaca i pojedinih institucija/agencija’’, navodi se u apelu koji su uputili rektori.

’’Svako usporavanje i samovolja, veoma su štetni za naše djelovanje i smatraćemo ga štetnim i opasnim za sve procese razvoja nauke i visokog obrazovanja u BiH. Institucije visokog obrazovanja svjesne svoje uloge u razvitku društva ulažu i uložiće dodatne napore, a sve s ciljem kako bi visoko obrazovanje ostalo generator razvoja društva i svih vrijednosti koje naše društvo čini posebnim u ovom dijelu Evrope i svijeta’’, kaže se u apelu.

Ovaj apel su uputili: prof. dr Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Stevo Pašalić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Rifet Škrijelj, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof. dr Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr Nermina Hadžigrahić, rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici, prof. dr Nevzet Veladžić, rektor Univrerziteta u Bihaću i prof. dr Elvir Zlomušica, rektor Univerziteta ’’Džemal Bijedić’’ Mostar.

 

(BL PORTAL)

 

Ostavite komentar: