Izrada Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u RS

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske obavještava zainteresovanu javnost da je urađena radna verzija Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Republici Srpskoj.

Prilikom izrade ovog zakonskoj rješenja ispunjeni su uslovi iz člana 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 73/12).

Primjedbe i sugestije se mogu dostaviti u roku od osam dana od dana objavljivanja na ovoj stranici na adresu: Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, Trg Republike Srpske: 1, 78 000 Banja Luka.

OVDJE možete preuzeti radnu verziju Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Republici Srpskoj.

 

(BL PORTAL)Ostavite komentar: