Izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva

Na inicijativu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i u saradnji sa predstavnicima udruženja pacijenata radi se na izmjenama Pravilnika o pravu na medicinska sredstva koji bi trebao znatno da pojednostavi procedure i proširi prava iz ove oblasti.

Tim povodom danas je organizovan i sastanak sa predstavnicima udruženja pacijenata koji su pohvalili Fond zdravstvenog osiguranja RS koji je, kako su naveli, u većini slučajeva uvažio njihove zahtjeve, a sve u cilju da se osiguranicima Fonda maksimalno poboljša dostupnost medicinskih sredstava. I današnji sastanak je nastavak kontinuirane saradnje Fonda sa predstavnicima nevladinih orgnizacija, a sve u cilju, unapređenja zdravstvene zaštite osiguranih lica.

Naime, Fond je nastojao da u skladu sa finansijskim mogućnostima uvaži prijedloge svih udruženja pacijenata, pa nacrt izmjene pravilnika, između ostalog, predviđa skraćenje rokova za dobijanje novog medicinskog sredstva, pojednostavljenje procedura kod dobijanja mnogih pomagala, proširenje prava, posebno u smislu ukidanja starosnih ograničenja kod pojedinih medicinskih sredstava i slično.

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić ukazao je na važnost saradnje sa nevladinim organizacijama, jer su institucije, kako je rekao, jedino mjesto gdje se može govoriti o svim eventualnim problemima i načinima kako da se isti riješe.

„Naš cilj je da radimo zajedno i da budemo partneri u unapređenju zdravstvene zaštite i mnogo bolje dostupnosti zdravstvenih usluga. I na ovom primjeru smo dokazali da nismo nijemi na zahtjeve naših osiguranika, jer smo nastojali da u ovim izmjenama obuhvatimo sve kategorije osiguranika i drago nam je da su predstavnici udruženja pacijenata to i prepoznali“, rekao je Kusturić.

Predstavnici udruženja na sastanku su, između ostalog, podržali inicijativu FZO RS za izmjene Zakona o javnim nabavkama BiH koji na isti način tretira lijekove i medicinska sredstva i svu ostalu robu, te ne uvažava specifičnosti zdravstvenog sistema. Takođe, predstavnici udruženja pacijenata su saglasni da je potrebno ograničiti maržu na medicinska sredstva, jer bi samo tako pacijenti ubuduće mogli da dobijaju kvalitetnije medicinsko sredstvo.

„Nije u redu da neko na račun Fonda ili svih nas pacijenata koji su mnogi invalidi dodatno zarađuje, a mnoga medicinska sredstva su upravo zbog neuređene marže mnogo skuplja, dok je kvalitet pomagala i dalje isti. Zato je važno da se podrži inicijativa koja će regulisati maksimalnu maržu, a kako bi Fond mogao da ostvari dodatne uštede koje bi usmjerio ili na liječenje pacijenata ili na proširenje prava kada su u pitanju medicinska sredstva, što je za nas posebno značajno“ smatraju u Savezu sa slijepa lica RS.

Inače, novi pravilnik koji bi trebao da znatno ubrza put ostvarivanja prava na medicinska sredstva kako je planirano trebao bi da se počne primjenjivati početkom juna ove godine, navodi se u saopštenju FZO RS.

(BL PORTAL)

 

Ostavite komentar: