Iz Kompenzacionog fonda Srpske: “Zotoviću” milion maraka, prevoznicima dva

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske odobrio je danas sredstva za pomoć prevoznicima u drumskom saobraćaju i za nabavku opreme za JZU Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” kroz realizaciju aktivnosti proširenja kapaciteta za zbrinjavanje i rehabilitaciju post kovid pacijenata u Slatini.

Za zbrinjavanje i rehabilitaciju post kovid pacijenata u Slatini odobrena su sredstva u iznosu od 1.010.000,00 KM (uračunat PDV).

Upravni odbor Kompenzacionog fonda odobrio je ukupno 1.985.925,22 KM privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona koja ostvaruju pravo na to.

“Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske konstatovao je da je Ministarstvo saobraćaja i veza dostavilo spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava u skladu sa Uredbom o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona”, navodi se u saopštenju Vlade RS.

Odobrena su i sredstva za preduzetnike i zaposlene koji ispunjavaju uslove za pomoć u saniranju posljedica koje su nastale zbog pandemije virusa krona.

Za 62 preduzetnika, odnosno 116 zaposlenih za mjesec mart, april i maj 2020. godine odobreno je 108.704,48 KM.

Od tog iznosa na poreze na lična primanja odnosi se 545,08 KM, doprinose 60.349,66 KM i 47.809,74 KM na plate.

Ostavite komentar: