Isplaćena jednokratna novčana pomoć za 8.942 borca

Vlada Republike Srpske isplatila je jednokratnu novčanu pomoć za 8.942 nezaposlena borca koji su mlađi od 60 godina i u stanju socijalne potrebe.

Prosječna isplata je 64 marke i na nivou je mjesečnog boračkog dodatka za borce starije od 60 godina.

Za ove namjene isplaćeno je skoro 600.000 maraka u ovom mjesecu.

“Ukupno je u ovom mjesecu isplaćena naknada za 8.942 borca. Razlika od 345 boraca je rezultat toga da su navršili 60 godina starosti i prešli su na borački dodatak. Želio bih ovom prilikom da ih pozovem, da bi ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak moraju da podnesu lični zahtjev organima za boračko invalidsku zaštitu svojih lokalnih zajednica jer je lično pravo i stiče se podnošenjem zahtjeva”, izjavio je ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.

Ostavite komentar: