Inspektori proveli monotoring na devet farmi: Više od 56 hiljada pilića zaklano zbog salmonele

Veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u posljednja dva mjeseca proveli su monitoring na devet farmi tovne peradi u ovom kantonu i analizama uzetih uzoraka potvrdili prisustvo salmonele na četiri farme, zbog čega je donesena mjera sanitarnog klanja 56.280 tovnih pilića.

Ova mjera donesena je sa ciljem sprečavanja rizika po javno zdravstvo, a broj zaklanih pilića za 20 odsto je viši u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz kantonalne Uprave za inspekcijske poslove.

Osim toga, na kontrolisanim farmama, pod nadzorom kantonalnih veterinarskih inspektora, sprovedene su dodatne mjere, odnosno pojačano pranje, čišćenje, dezinfekcija, uz kontrolna laboratorijska ispitivanja.

S obzirom da su rezultati inspekcije lošiji u odnosu na godinu ranije, nadzor je nastavljen uzimanjem 430 uzoraka iz proizvodnje, prerade, dorade, distribicije i maloprodaje mesa peradi i konzumnih jaja u Kantonu Sarajevo, gdje nisu detektovane patogene bakterije.

Službenim uzorkovanjem i laboratorijsko-dijagnostičkim ispitivanjem bilo je obuhvaćeno i šest sarajevskih farmi koka nosilja, gdje su dobijeni zadovoljavajući rezultati ispitivanja na salmonelu, navodi se u saopštenju.

Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo upozorava sve subjekte u poslovanju s hranom u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije hrane na nužnost provođenja opštih i posebnih mjera higijene hrane, zasnovanih na principima HACCP sistema, kao i mjera samokontrole salmonele u hrani koju stavljaju na tržište.

Potrošačima se sugeriše da prilikom pripreme i upotrebe hrane održavaju higijenu, te da adekvatno termički obrade namirnice prije konzumacije, a posebno pilećeg mesa i jaja.

Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, salmonela je najčešće izolovan uzročnik trovanja hranom u Federaciji BiH, kao i u zemljama regiona i EU.

Ostavite komentar: