I djeca Srpske sklona “najstarijem zanatu”! U paklu prostitucije i maloljetni muškarci

29.08.2023. | 08:37

Da u pakao prostitucije ulazi sve više mladih ljudi pokazuje i podatak Republičkog zavoda za statistiku, prema kojem je najstarijem zanatu prošle godine u Srpskoj bilo sklono 17 maloljetnika, od kojih je čak 15 muškaraca.

Kako je navedeno u zavodovom biltenu “Socijalna zaštita”, sklonih prostituciji lani je bilo 26 osoba, što je za deset više u odnosu na godinu ranije. Najviše osoba sklono najstarijem zanatu bilo je uzrasta od 15 do 16 godina i to njih 17. Stručnjaci kažu da je svaki broj, koji ukazuje da su djeca u prostituciji, poražavajući i da to samo potvrđuje u kojoj su mjeri oni zanemareni od strane društva.

Psiholog Aleksandar Milić istakao je za “Glas Srpske” da je prostitucija vezana za određene ugođaje u nekom uzrastu te da djeca u pubertetu najčešće pokazuju nagone i počinju sa eksponiranjem tih potreba.

– Sa djecom se danas uopšte ne radi kada je riječ o zdravoj reproduktivnosti. Nema spremnosti da se realizuju programi i teme u okviru zdravog odrastanja i reproduktivnog zdravlja – kazao je Milić.

Dodao je da to područje nije pokriveno ni u školi gdje su neophodni programi zdravog odrastanja djece koji podrazumijevaju i ishranu, kretanje, aktivitete, etičke norme i vrijednosti koje su zanemarene u njihovom vaspitanju.

– U okviru zdravog odrastanja djeci su potrebne radionice u manjim grupama, gdje će se, pored stručnih kadrova u školi, uključiti ljekari i druga lica, jer prostitucija sa sobom ne nosi samo taj čin deformacije nego narušavanje zdravlja, zarazne bolesti i stila življenja, odnosno odvajanje od normalnog načina života – rekao je Milić i naglasio da su u glavama djece tog uzrasta površne predstave.

Nagone, koji su u tom periodu prirodni, ističe Milić, treba kanalisati putem radionica i to u što ranijem uzrastu, jer to roditelj ne može sam bez pomoći stručnih službi.

Sociolog Ivan Šijaković kazao je da, pored potrebe za novcem, mnogi mladi u prostituciju se upuštaju zbog izazova i dokazivanja u društvu, posebno kad su u pitanju muškarci.

– To je taj period kad oni žele da se dokažu i uključe među odrasle prije nego što je to prirodni slijed. S druge strane, danas se nameću razni izazovi, između ostalog, i kada se djeca, uslovno rečeno, takmiče u pokazivanju šta sve mogu. Jednostavno, svakakvom izazovu žele da odgovore – rekao je Šijaković.

Dodao je da je to period najvećeg stepena naivnosti ako se izuzmu skroz mala djeca, jer se mladim ljudima, u jednu ruku, tad sve čini dostupno i bez opasnosti.

– Zato je edukacija i priča stručnih službi i roditelja sa mladima na temu opasnosti koje vrebaju na tom polju najbolje rješenje – kazao je Šijaković, dodajući da danas samo rijetki sa djecom pričaju na tu temu.

MUP RS

Prema podacima MUP-a RS, za sedam mjeseci ove godine na području Banjaluke evidentirano je jedno krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju, koje je izvršila žena iz Sarajeva na štetu maloljetnog lica.

Tokom prošle godine u Srpskoj su evidentirana dva krivična djela navođenje na prostituciju i to po jedno u Banjaluci i Prnjavoru, gdje su u pitanju punoljetne osobe. Iste godine je evidentirano i jedno krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju i to na području Prijedora.

– Za krivično djelo navođenje na prostituciju, u zavisnosti od načina izvršenja, predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora od šest mjeseci do osam godina. Za krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju, takođe, u zavisnosti od načina izvršenja, predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora od šest mjeseci do deset godina.