Gradonačenici i načelnici u RS ne mare za zakon

14.01.2019. | 21:43

Načelnici i gradonačelnici opština i gradova u Republici Srpskoj ne mare za Zakon o lokalnoj samoupravi RS koji predviđa da do 30. juna ove godine moraju da usklade broj zaposlenih u opštinskim i gradskim upravama sa brojem stanovnika u svojoj lokalnoj zajednici.

Prema pomenutom zakonu koji je usvojen 30. novembra 2016. godine od kraja juna ove godine u opštinskim i gradskim upravama moći će da budu maksimalno tri zaposlena na 1.000 stanovnika, ali uprkos takvoj zakonskoj odredbi u budžetima svih lokalnih zajednica za 2019. godinu predviđen je isti iznos sredstava za plate kao i u 2018. godini.

Pošto u skoro svim lokalnim administracijama ima više zaposlenih nego što će smjeti da imaju poslije 30. juna, a s obzirom na planirane budžete za ovu godinu, jasno je da su načelnici i gradonačelnici umjesto smanjenja broja zaposlenih praktično isplanirali da – prekrše zakon.

Gradonačelnik Bijeljine i bivši predsjednik Saveza opština i gradova RS Mićo Mićić kaže da je aktivno učestvovao u donošenju Zakona o lokalnoj samoupravi i da smatra da je zakon dobar jer svi treba da ga poštuju. Mićić kaže i da je Bijeljina jedna od rijetkih lokalnih zajednica čija administracija neće pretrpjeti rezove zbog novog zakona.

– Mi čak imamo manji broj zaposlenih nego što dopušta Zakon o lokalnoj samoupravi, odnosno nego što će biti dozvoljeno poslije 30. juna. Prilikom kreiranja zakona bilo je primjedbi iz brojnih lokalnih zajednica zato što su imali preveliki broj zaposlenih. To se prije svega odnosi na Trebinje u kojem je bila najgora situacija, jer su, ako se ne varam, imali oko 200 zaposlenih više nego što će smjeti da imaju kada zakonske odredbe o dozvoljenom broju zaposlenih stupe na snagu – kaže Mićić.

On dodaje da već postoje prijedlozi da se ide u izmjene zakona, pa makar to bilo samo prolongiranje roka za njegovu primjenu.

– Zakon je usklađen sa legislativom susjednih zemalja i najboljom evropskom praksom, tako da bi eventualne izmjene predstavljale samo dodatnu kupovinu vremena – kaže Mićić.

Iz Ministarstva finansija RS kažu za “Glas Srpske” da su u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS lokalnim zajednicama izdali saglasnost za budžete za 2019. godinu.

– Članom 166. Zakona o lokalnoj samoupravi je propisano: “Organi jedinica lokalne samouprave dužni su da broj zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi usklade sa čl. 66, 67. i 68. ovog zakona do 30. juna 2019. godine”. Lokalne zajednice imaju obavezu da sprovedu taj član zakona – navodi se u odgovoru na naša pitanja.

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave na naša pitanja su precizirali da jedinice lokalne samouprave u sprovođenju Zakona o lokalnoj samoupravi kod utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u gradskoj odnosno opštinskoj upravi, treba da koriste podatke o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2013. godine koje je objavio Zavod za statistiku RS.

– Resorno Ministarstvo, u ovom trenutku, ne može prejudicirati koliko će jedinica lokalne samouprave izvršiti zakonsku obavezu vezanu za ovo pitanje. Nakon isteka zakonskog roka odrediće dalje korake za postupanje prema jedinicama lokalne samouprave koje broj zaposlenih ne usklade sa zakonom – kažu iz ministarstva.

Kaznene odredbe

Član 67. Zakona o lokalnoj samoupravi kaže da maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi, ne može biti veći od tri zaposlena na 1.000 stanovnika u toj lokalnoj zajednici prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva.

Izuzetak su lokalne zajednice sa manje od 5.000. Prema zakonu, odgovorno lice u organu jedinice lokalne samouprave biće kažnjeno novčanom kaznom od 5.000 KM ukoliko ne postupi po odredbama zakona koje se odnose na maksimalan broj zaposlenih.

 

Izvor:(Glas Srpske)