Gori divlja deponija: Veliki oblak dima iznad Srpca

Građani Srpca i okoline danas su se gušili u dimu i enormnom smradu koji je dolazio sa zapaljene divlje deponije smeća koja se nalazi u neposrednoj blizini centra ove lokalne zajednice.
Požari na deponiji, koja se nalazi na nezaštićenoj lokaciji iza odbranbenog nasipa udaljena oko 500 metara od grada, događaju se često, a izazvani su namjerno ili nenamjerno od strane nesavjesnih građana koji uprkos zabrani republičke inspekcije i dalje odlažu raznovrsni otpad na ovo smetljište.
Pored zagađivanja životne sredine, dima i neprijatnog mirisa kojima su stanovnici ove lokalne zajednice često izloženi, velike probleme imaju i srbački vatrogasci, koji su izloženi dodatnim troškovima u čestim intervencijama na  gašenju i saniranju požara.
Neriješeno pitanje sanitarne deponije u ovoj opštini, koja nema ni stočno groblje, godinama opterećuje stanovnike Srpca. Uprkos određenim pokušajima, vlast nije uspjela da pronađe adekvatno rješenje, a ni komunalna opštinska inspekcija ne može stati u kraj najvećim zagađivačima i neodgovornim licima.

Lokalno preduzeće “Komunalac” dio smeća odvozi na deponiju u Ramiće, čiji je suosnivač i opština Srbac.
Divlja opštinska deponija na koju se odlaže kabasti otpad, ali i uginule životinje, nalazi se na lokaciji nezaštićenoj od poplava, pa se događa da otpad završava u Vrbasu i na oranicama pored ove rijeke do ušća u Savu što može izazvati pravu  kološku katastrofu, piše BN.

Ostavite komentar: