Golić: Produžava se rok za otkup državnih stanova

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova, koji se u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvoja po hitnom postupku, produžava se rok za zaključenje ugovora o otkupu ovih stanova sa 30. juna ove godine na 30. jun 2025. godine, rekla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić.

Obrazlažući u parlamentu Srpske ovaj prijedlog zakona, Golićeva je podsjetila da je privatizacija državnih stanova počela još 2000. godine.

– Prema podacima Investiciono-razvojne banke /IRB/ Srpske, koja upravlja Fondom stanovanja, do kraja maja ove godine zaključeno je ukupno 64.075 ugovora o otkupu državnih stanova. Od tog broja, proces otkupa je završen kod 60.558 ugovora koji su potpuno otplaćeni – rekla je Golićeva.

Ona je navela da za 3.517 ugovora, kod kojih je dogovorena otplata u mjesečnim ratama, proces još traje.

Golićeva je rekla da je od početka otkupa ovih stanova na račune Fonda stanovanja gotovinski uplaćeno više od 140 miliona KM, a kroz staru deviznu štednju više od 70 miliona KM, prenosi RTRS.

Ona je navela da se pod upravom Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije nalazi još 280 stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, 685 stanova izgrađenih sredstvima Vlade i 186 stanova izgrađenih donatorskim sredstvima koje u narednom periodu treba privesti krajnjoj namjeni.

U obrazloženju ovog akta navedeno je da će se najveći dio državnih stanova dati u otkup, ukoliko se rok produži.

Ovaj prijedlog izmjena zakona razmotren je u parlamentu Srpske, a obrađivač ovog akta je, između ostalog, naveo da će imati pozitivan uticaj jer se stvaraju uslovi da posebno ranjive kategorije lica – izbjeglice, raseljena lica, boračke kategorije po osnovu ovog statusa, koje će kroz postupak otkupa dodijeljenih stanova steći pravo svojine na stanovima i riješiti svoje stambeno pitanje čime se poboljšava i njihov socijalni položaj.

 

 

Ostavite komentar: