Globalno zagrijavanje povećava rizik od suše i poplava

Ekstremni padavinski događaji će postati intenzivniji i češći na većini kopna. Biološke promjene uključuju, na primjer, gubitak vrsta i promjene u ekosistemu. Fizičke promjene uključuju promjene u snježnom pokrivaču, pokrivenosti glečera i oticanja.

Globalna promjena temperature za kraj 21. vijeka vjerovatno će premašiti 1.5°C u odnosu na ”predindustrijske” temperature, i najvjerovatnije će preći 2°C . Od trećeg Izvještaja o procjeni IPCC-a, povećanje globalne srednje temperature od 1,5-2,5°C nakon ”predindustrijskih” mjera predstavlja značajan rizik za mnoge jedinstvene i ugrožene sisteme, uključujući i biodiverzitet. Približno 20-30% vrsta je izloženo povećanom riziku od izumiranja ako globalno prosječno zagrijavanje pređe 1,5-2,5°C. Što se tiče obezbjeđenja hrane i ljudskog zdravlja, produktivnost usjeva – žitarica i dr. na manjim nadmorskim visinama će se smanjiti, kao i bolesti koje prenose komarci.

 

Za svaki od sektora pružaju se primjeri konkretnih mjera ublažavanja koje se mogu preduzeti:
sektor poljoprivrede suočava se sa komplikovanim i isprepletenim izazovima. Potrebno je osigurati obezbjeđenje hrane, prilagoditi se uticajima klimatskih promjena i ublažiti svoj doprinos emisijama stakleničkih gasova. Klima – ”pametna” poljoprivreda se odnosi na „poljoprivredu koja na održiv način povećava produktivnost, prilagođavanje (adaptaciju), ublažavanje i poboljšava postizanje nacionalnih bezbjednosnih i razvojnih ciljeva“. Web-stranica FAO-a posvećena klimi – ”pametnoj poljoprivredi” ima brojne proizvodne usluge koje poljoprivrednici i proizvođači hrane već koriste kako bi riješili ove isprepletene izazove.

Glavni izazovi za transport uključuju visoku potrošnju tečnih fosilnih goriva, rastuće emisije, kao i hronično zagušenje saobraćaja u mnogim urbanim područjima Svijeta. Pristupačniji gradski javni prevoz i više biciklističkih staza, takođe mogu doprinijeti ublažavanju uticaja transportnog sektora.
Osim toga, ponašanje potrošača igra važnu ulogu, na primjer: u smislu kupovine manjih vozila ili korišćenja autobusa, bicikla umjesto vlastitog automobila.

Način na koji dizajniramo i gradimo svoje domove, kancelarije, komercijalne i industrijske objekte može dati veliki doprinos smanjenju emisija ugljen dioksida. U razvijenim zemljama, mogućnosti za smanjenje emisija iz građevinskog sektora nalaze se uglavnom u rekonstrukciji postojećih zgrada (npr. poboljšana izolacija, efikasnije sijalice, itd.). Za većinu zemalja u razvoju, koje imaju značajan stambeni deficit, najveći potencijal za smanjenje potražnje za energijom dolazi od nove generacije ”zelenih zgrada” sa efikasnijim dizajnom, manje energetski intenzivnim materijalima i višim standardima performansi.

Otpad proizvodi emisije metana.

Primjenom tehnologija za ublažavanje, kao što je npr. povrat metana iz deponije, ispunjena je dvostruka namjena: ne samo da se manje metana emituje u atmosferu, već se metan može koristiti i za proizvodnju električne energije.

Sektor šumastva upravljanje šumama: pošumljavanje, smanjenje krčenja šuma.

 

Autor:(Milana Mišić)

 Ostavite komentar: