Gajanin: Prinuđeni da tražimo zakonsku zaštitu

Rektor banjalučkog Univerziteta Radoslav Gajanin ističe da Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske i univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu nemaju drugog izbora nego da traže zakonsku zaštitu jer direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH Enver Halilović nije dozvolio upis javnih univerziteta iz Srpske u registar visokoškolskih ustanova BiH.

Gajanin rekao je za Novinsku agenciju Srna, da će zbog toga Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Srpske i univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu sutra predati Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv Halilovića.

– Nemamo drugog izbora jer je Halilović iz nama nepoznatih razloga odbio da upiše univerzitete iz Republike Srpske, među kojima je i Univerzitet u Banjaluci, u registar visokoškolskih ustanova BiH – naveo je Gajanin.

On je podsjetio da je Univerzitet u Banjaluci u postupku akreditacije nepune dvije godine, pri čemu su potpuno sprovedene procedure i sve što je predviđeno u zakonskim i podzakonskim aktima.

– Sproveli smo proces akreditacije u skladu sa aktima i dobili smo rješenje o akreditaciji od Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Agencija Srpske je preduzela sve predviđene korake prema Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, čija je nadležnost bila da univezitete iz Srpske upiše u registar visokoškolskih ustanova BiH – pojasnio je Gajanin.

Krivična prijava protiv Halilovića biće podnesena u skladu sa zaključkom Vlade Srpske donesenim 3. aprila.

Vlada je tada ocijenila da blokada upisa javnih univerziteta u Srpskoj u registar predstavlja čistu političku opstrukciju i pokušaj njihove diskreditacije, te usvojila niz zaključaka. Dat je rok od sedam dana Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH da dva univerziteta upiše u registar BiH u skladu sa uspješno okončanim procesom akreditacije u Republici Srpskoj.

Vlada je zaključila da će u slučaju da se Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i njen direktor ogluše o ovaj zahtjev, osim podnošenja krivične prijave protiv Halilovića, izdati instrukciju zamjeniku direktora i članovima Upravnog odbora te agencije iz srpskog naroda da do daljeg zamrznu rad, a istovremeno će pokrenuti i proceduru za smjenu direktora Agencije na nivou BiH.

Zaključeno je i da će tražiti povlačenje rektora iz Srpske iz rada Rektorske konferencije na nivou BiH.

Vlada je o ovim zaključcima obavijestila Savjet ministara, Delegaciju EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH Lars-Gunara Vigemarka.

Zbog toga što Halilović nije bio spreman da promijeni svoju odluku, u Sarajevu juče nije postignut dogovor s ciljem deblokade reakreditovanja univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.

 

Ostavite komentar: