FZO Srpske u kontroli: Neke zdravstvene ustanove ne postupaju u skladu s propisima

06.12.2023. | 09:49

Fond zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske sproveo je više od 1.200 kontrola radi sprečavanja eventualnih kršenja prava osiguranih lica, od kojih su pojedine pokazale da neke zdravstvene ustanove ne postupaju u skladu sa propisima i uputstvima Fonda.

Kontrole, koje se sprovode u javnim i privatnim ustanovama sa kojima FZO ima potpisane ugovore, nisu “pritisak na zdravstvene ustanove”, kako se često navodi, već mehanizam zaštite prava osiguranika, navodi se u saopštenju.

Iz Fonda ističu da je riječ o konkretnim mehanizmima zahvaljujući kojima se, između ostalog, zdravstvene ustanove dodatno informišu o procedurama i postupku ostvarivanja prava, a sve s ciljem da se eventualne zloupotrebe prava svedu na minimum.

“Fond kontinuirano sprovodi kontrole sa namjerom da se preventivno djeluje, da se preduprijede kršenja prava pacijenata i da se zdravstvenim ustanovama ukaže na uočene nepravilnosti i primjedbe osiguranika”, naglašeno je u saopštenju.

Osim redovnih, planiranih kontrola, sprovode se vanredne kontrole koje Fond vrši po prijavama osiguranih lica, poslodavaca ili kada se uoče određene nepravilnosti u dostavljenim fakturama i izvještajima o pruženim uslugama.

“Naš prioritet je da građanima Republike Srpske obezbjeđujemo što dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Da bi to bilo moguće neophodno je da se kontroliše i upravlja svim troškovima, te da se svi u sistemu ponašaju odgovorno i racionalno prema sredstvima osiguranika”, ističe se u saopštenju.

Tako se, na primjer, u zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge primarne zdravstvene zaštite kontroliše naplaćivanje participacije, snabdjevenost ambulanti potrebnim lijekovima, propisivanje lijekova i medicinskih sredstava, zakazivanje CT i pregleda magnetnom rezonancom i drugo.

Iz Fonda dodaju da su veoma česti i zahtjevi poslodavaca za kontrolom opravdanosti bolovanja radnika, te je i to čest razlog kontrola u domovima zdravlja.

“Razumijemo da to oduzima vrijeme ljekarima i da ispaštaju pacijenti koji čekaju na preglede, ali isto tako Fond je dužan da postupi po zahtjevima kako poslodavca, tako i po drugim prijavama koje podnose osiguranici”, navode iz Fonda.

U saopštenju se napominje da je FZO u saradnji sa predstavnicima doktora porodične medicine preduzimao u proteklim godinama niz mjera i aktivnosti koje su imale za cilj ne samo da unaprijede primarnu zdravstvenu zaštitu građana, već i da, koliko je to moguće, olakšaju rad timova porodične medicine.

“Na tome ćemo raditi i u narednom periodu, osluškujući potrebe i zdravstvenih radnika, a posebno kada je rijč o jednostavnijem i efikasnijem informisanju zdravstvenih radnika o svim propisima i novinama u zdravstvenom osiguranju. To bi trebalo da unaprijedi i informisanost osiguranika o njihovim pravima budući da su upravo zdravstveni radnici ti sa kojima osiguranici najviše komuniciraju”, navodi se u saopštenju.

Iz FZO naglašavaju da je to ujedno i dodatna garancija da osigurana lica ostvaruju sva svoja prava u punom obimu, odnosno da im se pružaju potrebne zdravstvene usluge koje finansira Fond u skladu sa propisima.