FZO RS: Troškovi bolničkog liječenja oboljelih od korona virusa oko 48 miliona KM

16.04.2021. | 09:55

U Univerzitetskom kliničkom centru i bolnicama Republike Srpske od početka pandemije do kraja marta ove godine na liječenju se nalazilo 12.722 pacijenta oboljela od korona virusa, a trošak njihovog bolničkog liječenja iznosio je oko 48 miliona KM.

U prosjeku, bolničko liječenje oboljelih od korona virusa po pacijentu košta oko 4.000 KM.

Inače, u zavisnosti od težine kliničke slike, za oboljele od virusa korona koji su zbrinuti u jednicama intezivne njege uz upotrebu respiratora, po pacijentu, Fond ovu uslugu bolnicama plaća u iznosu od 30.330 KM, od prijema do otpusta iz bolnice. Za pacijente koji zahtijevaju povremenu upotrebu kiseoničke maske i klasifikuju se kao pacijenti sa težom kliničkom slikom, FZO RS plaća 2.270 KM, a za pacijente sa najblažom kliničkom slikom 1.260 KM. Troškove zdravstvene zaštite za oboljele od korona virusa u potpunosti snosi Fond, jer su oboljeli oslobođeni plaćanja participacije za sve usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Dakle, pored bolničkog liječenja, oboljeli od korona virusa ne plaćaju participaciju ni za druge usluge i prava iz zdravstvenog osiguranja, poput prava koja ostvaruju u domovima zdravlja, za lijekove koji se nalaze na našim listama, kao i za pulmološku rehabilitaciju nakon bolničkog liječenja i dr.

Takođe, na osnovu Uredbe Predsjednika Republike, kao i odluke Fonda zdravstvenog osiguranja, sve dok traje vanredna situacija izazvana pandemijom, Fond snosi troškove zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama i za građane Republike Srpske koji nisu osigurani, a sredstva obezbjeđuje Vlada Republike Srpske. U prošloj godini, od početka pandemije, trošak zdravstvene zaštite neosiguranih građana iznosio je 31,4 miliona KM.

Na ovaj način Republika Srpska je pokazala svoju socijalnu odgovornost i naše građane rasteretila bar brige o troškovima liječenja, što nije slučaj ni u mnogo razvijenijim zemljama svijeta, u kojima je, ukoliko građani nemaju osiguranje, novac prvi uslov za liječenje oboljelih.

FZORS nastoji da usklađuje svoje propise sa novonastalom situacijom, prilagođavajući ih novim potrebama osiguranika. Pored nastojanja da unapređujemo kvalitet zdravstvene zaštite oboljelih od korona virusa, takođe, nastojimo da korona virus ne ugrožava ostvarivanje drugih prava naših osiguranika. Primjera radi, omogućili smo da se parovima u procesu vantjelesne oplodnje, u slučaju prekida procedure zbog zaražavanja virusom korona, ponovi postupak vantjelesne oplodnje.

Fond će nastaviti da osluškuje potrebe kako osiguranika, tako i zdravstvenih ustanova, a u cilju da obezbjeđujemo što kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu građanima Srpske.