FZO RS: Pojednostavljena procedura vantjelesne oplodnje u doba pandemije virusa korona

07.03.2021. | 09:33

Fond zdravstvenog osiguranja RS u pandemiji virusa korona, donio je još jednu odluku u korist osiguranika kada je u pitanju procedura vantjelesne oplodnje.

Naime, ukoliko se zbog korone postupak vantjelesne oplodnje prekine, osiguraniku će se izdati novo rješenje za istu proceduru koja je i prekinuta zbog virusne infekcije.

Dakle, ženi se u slučaju dobijanja virusa korona, prekinuta procedura vantjelesne oplodnje neće računati kao obavljeni pokušaj, a kada bude radila ponovo, u novom rješenju će stajati broj procedure koja je i bila prije nego što je dobila virus korona.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu , a sve u cilju da se osiguranicima u pandemiji maksimalno olakša pristup i korišćenje zdravstvene zaštite, saopšteno je iz FZO RS.

Tako da je Fond pored finansiranja pulmološke rehabilitacije za osiguranike koji su preležali virus korona, te finansiranja zdravstvenih usluga za sve građane, donio i ovu odluku, što je pokazatelj da odluke kreiramo prateći aktuelnu epidemiološku situaciji i potrebe osiguranika u novonastaloj situaciji.

Fond je i na ovaj način nastojao da preduprijedi i prilagodi propise novoj stuaciji, kako bi i zdravstvene ustanove ali i osiguranici znali kako da postupaju, jer je epidemiološka slika i dalje nepovoljna.

Podsjećamo da Fond zdravstvenog osiguranja finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za bračne parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu. Osim toga, među prvim fondovima u regionu smo počeli da finansiramo i čuvanje embriona na dvije godine, dok su ranije ovu uslugu osiguranici plaćali sami.

Fond je u prošloj godini odobrio ukupno 615 zahjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje, a kada je riječ o čuvanju embriona, Fond je u 2020. godini finansirao čuvanje i zamrzavanje embriona za 209 bračnih parova.

Ugovor za pružаnje ove usluge osiguranicima Fonda zaključen je sa privatnom zdravstvenom ustanovom ”Medico's” iz Banjaluke. Jedna procedura košta oko 5.500 KM i podrazumijeva kompletnu proceduru – dijagnostiku, terapiju i sam postupak.

Od 2007. godine, od kada Fond finansira vantjelesnu oplodnju, pa do danas, rođeno je 1400 beba.

Inače, kada je u pitanju vantjelesna oplodnja, po ovom pravu Republika Srpska značajno prednjači u odnosu na Federaciju BiH, zbog čega smo imali slučajeve da građani Federacije žele da se prijave kod nas na osiguranje kako bi ostvarili pravo na vantjelesnu oplodnju. Takođe, maksimalno smo pojednostavili proceduru ostvarivanja ovog prava za osiguranike, jer u zemljama regiona osiguranici znatno teže i komplikovanije ostvaruju ovo pravo, uz mnogo više potrebne dokumentacije, nego što je slučaj kod nas. (Kod nas je potrebno priložiti prijedlog ginekologa i kopiju vjenčanog lista – ili ovjerenu izjavu da je par u vanbračnoj zajednici).

U slučaju da se vantjelesna oplodnja ne može obaviti u Republici Srpskoj, uz mišljenje zdravstvene ustanove sa kojom Fond ima ugovor (”Medico's”), osiguranici mogu da ostvare pravo na refundaciju troškova vantjelesne oplodnje koju su uradili u nekoj od ustanova u inostranstvu, u skladu sa Cjenovnikom Fonda. Fond je još ranije našim aktom dodatno uredio ovu oblast, precizirajući u kojim slučajevima se odobrava refundacija troškova za postupke rađene izvan Srpske.

Podsjećamo, da Fond porodiljama i trudnicama u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje, a osim toga, osiguranici su oslobođeni plaćanja participacije za sve preglede koji se tiču planiranja porodice. Od 2019. godine, između ostalog, finansiramo i lijek „utrogestan“ koji veliki broj trudnica koristi zbg čuvanja trudnoće i sprečavanja prijevremenog porođaja. Finansiranje vantjelesne oplodnje, kao i ova prava su konkretne mjere kojima Fond nastoji da pruži podršku pronatalitetnoj politici Republike Srpske.