FZO RS: Koncentrator kiseonika na Listi medicinskih sredstava

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za osiguranike koji boluju od hroničnih plućnih bolesti od ovog mjeseca pojednostavio je proceduru odobravanja medicinskog sredstva -koncentrator kiseonika, tako što je ga uvrstio na Listu medicinskih sredstava koje finansira Fond.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva kojim su i preciznije definisane indikacije za odobravanje ovog medicinskog sredstva, dok će i sama procedura finansiranja ovog pomagala biti znatno brža i jednostavnija. Osim toga, precizirano je da ovo medicinsko sredstvo predlaže konzilijum pulmologa na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ( UKC RS), odnosno tri lјekara specijalista iz referentnih zdravstvenih ustanova sekundarnog nivoa ( bolnice), a o tom prijedlogu odlučuje stručna komisija Fonda.

Naime, prije ove izmjene, koncetrator kiseonika se nije nalazio na Listi medicinskih sredstava koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje, pa je Fond ovo sredstvo nabavlјao putem javnih nabavki u izuzetno medicinskim opravdanim slučajevima, odnosno za održavanje vitalnih životnih funkcija. Međutim zbog komplikovanih procedura javnih nabavki, često je dolazio do kašnjenja u isporuci ovog medicinskog sredstva, te je Fond tražio način da maksimalno ubrza proceduru i otkloni birokratske barijere koje su usporavale put dobijanja ovog pomagala.

I ovaj primjer jasno dokazuje sav nesklad Zakona o javnim nabavkama BiH sa stvarnim životom i potrebama, jer se na isti način tretira nabavka lijekova i medicinskih sredstava kao i sva ostala roba, poput kacelarijskog materijala i slično, na šta Fond konstantno ukazuje.

Fond zdravsvenog osiguranja RS je svjestan da na te procedure nema uticaj, pa je opredelјenje ove institucije da otklanja administrativne prepreke koje su u nadležnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, posebno vodeći računa o teškim i specifičnim bolestima.

Izmjene ovog pravilnika, kao i mnoga pojednostavlјenja procedura koje smo uveli u protekle tri godine, dokazuju našu istrajnost da osiguranicima maksimalno ubrzamo put ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, jer vjerujemo da se samo na ovaj način može u potpunosti ostvariti misija naše institucije, među kojima je bolјa i dostupnija zdravstvena usluga – prioritet.

 Ostavite komentar: