FZO RS finansira banjsko liječenje nakon virusa korona

Osiguranici koji su preležali infekciju virusa korona, nakon bolničkog liječenja, od novembra mjeseca na prijedlog ljekara pulmologa, pneumotfiziologa ili infektiologa imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu banjskog liječenja.

Ova novina omogućena je izmjenom Pravilnika o pravu na produženu medicinsku rehabilitaciju Fonda zdravstvenog osiguranja RS gdje je, između ostalih, uvrštena i ova dijagnoza,prvenstveno prateći aktuelnu epidemiološku situaciju, u cilju da osiguranici nakon dobijanja virusa korona imaju što kvalitetniju zdravstvenu njegu.

Fond je pored ove novine, izmjenom pomenutog pravilnika, proširio prava, odnosno povećao broj oboljenja za koje je sada moguće ostvariti pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to iz oblasti pulmološke i kardiovaskularne rehabilitacije, te lokomotornog sistema.

Novina je i da će od novembra svi osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga moći da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su ugradili stent ili imali neki drugi operativni zahvat na srcu.

Fond je izmjenom ovog pravilnika, još jednom potvrdio svoje nastojanje da najosjetljivijim kategorijama osiguranika, poput djece, maksimalno pojednostavi procedure prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, ali i da u kontinuitetu proširuje prava iz ove oblasti. Tako je omogućeno da djeca do 15 godina koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitacijuu izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine i za to je potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja.

Fond je, takođe, pojednostavio procedure i kada je u pitanju odobravanje produžetka medicinske rehabilitacije. Ranije su osiguranici sami morali da podnesu zahtjev stručnoj komisiji da im se odobri veći broj dana, dok će od novembra mjeseca zdravstvena ustanova u kojoj se liječi osiguranik podnositi zahtjev za produžetak ovog vida liječenja.

I ove izmjene potvrđuju naše opredeljenje da u kontinuitetu i u skladu sa finansijskim mogućnostima proširujemo prava iz zdravstvenog osiguranja, ali i pojednostavljujemo procedure. Podsjećamo da smo u proteklih nekoliko godina znatno unaprijedili ovaj segment zdravstvene zaštite, posebno kada je riječ o osiguranicima sa invaliditetom ili za djecu do 15 godina. Osim toga, za mnoga oboljenja povećan je broj dana produžene medicinske rehabilitacije, a sve u cilju kontinuiranog poboljšanja kvaliteta liječenja osiguranika, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Fond će i dalje da nadograđuje paket prava iz zdravstvenog osiguranja sa posebnim akcentom na otklanjanje administrativnih barijera, a sve u cilju efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite.

 

 

Ostavite komentar: