Fond zdravstvenog osiguranja RS: Još 33 nove usluge u zdravstvenom sistemu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u ovoj godini počinje da finansira 33 nove usluge koje do sada nisu bile dio zdravstvenog sistema Srpske i zbog kojih su se pacijenti slali na liječenje izvan Republike Srpske.

Tako da će od početka ove godine u zdravstvenom sistemu Srpske biti dostupna usluga KSAFA aparatom (Kostićev selektivni auditorni filtarski aplikator). Riječ je dijagnostici sluha i habilitaciji i rehabilitaciji govora i jezika kod djece sa različitim stepenima razvijenosti sluha, djece sa patologijom razvoja govorne jezičke komunikacije, te djece sa poremećajima ponašanja i učenja sa akcentom na period od rođenja do sedme godine.

Ova usluga biće dostupna u Centru za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS, dok su ranije naši osiguranici koji su imali ove zdravstvene probleme moraju da odlaze na liječenje van Republike Srpske. Takođe, ovu uslugu će Fond u potpunosti finansirati, dakle, bez ličnog učešća osiguranika, jer su djeca do 15 godina starosti oslobođenja plaćanja participacije.

Osim toga, u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u ovoj godini uvodi se, takođe, nove zdravstvene usluge iz oblasti radiologije, onkologije, intezivne medicine, dermatovenorologije i slično.

Primjera radi, u UKC RS u ovoj godini dostupna je nova dijagnostička usluga „ABUS“ (Automated breast sound) zahvalјujući kojoj se može otkriti karcinom dojke u početnom fazi, što bi trebalo da omogući i veću uspješnost liječenja od ove bolesti, jer je za potpuno izlečenje jako važno otkrivanje maligne bolesti u ranoj fazi.

Takođe, iz oblasti dermatovenorologije se uvode nove dijagnostičke usluge uz pomoću kojih se na brži način mogu otkritit maligniteti kože, dok se iz oblasti intezivne medicine uvodi nova usluga „tromboelastometrija“ značajna za smanjenje broja komplikacija zbog liječenja derivata krvi.

Kada su u pitanju oblasti biohemijska laboratorijska dijagnostika, mikrobiologija i patologije uvode se 27 novih usluga koje bi trebalo da znatno pobolјšaju dostupnost zdravstvene zaštite u RS, navodi se u saopštenju FZO RS.

Fond će i dalјe da podržava bolnice kada je u pitanju uvođenje novih zdravstvenih usluga, jer nam je cilј da se sredstva koja se sada izdvajaju za liječenje izvan RS usmjere u naš zdravsteni sistem, tačnije u zdravstvene ustanove u Srpskoj. Fond i u 2020. godini nastavlјa sa trendom izdvajanja većeg iznosa sredstava za bolničku zdravstvenu zaštitu i to za 10,5 miliona KM u odnosu na plan iz 2019., što jasno ukazuje da je opredelјenje Fonda očuvanje zdravstvenog sistema, između ostalog, uvođenjem novih procedura, odnosno zdravstvenih usluga, lijekova i slično.

Podsjećamo da se u zdravstveni sistem RS kontinuirano uvode nove usluge zahvalјujući edukaciji kadrova i opremanju zdravstvenih ustanova novom medicinskom opremom, a sve u cilјu pobolјšanja dostupnosti zdravstvene zaštite i da se smanji potreba za liječenjem izvan granica RS.

Sve ove nove usluge uvrštene su u Cjenovnik Fonda koji će se početi primjenjivati od 1. januara 2020. godine.

 

(BL PORTAL)

 Ostavite komentar: