Fond PIO Srpske: Za penzionere iz Srbije nisu potrebne potvrde o životu

06.12.2023. | 10:55

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske uputio je obavještenje svojim korisnicima sa prebivalištem u Srbiji da više nisu obavezni da na kraju kalendarske godine Fondu dostave potvrdu o životu.

Iz Fonda je saopšteno da je u oktobru 2022. godine uspostavljena elektronska razmjena podataka sa Fonda PIO Srbije putem koje se obezbjeđuje činjenica nastupa smrti korisnika penzije, odnosno potvrđuje činjenica života korisnika i tako u narednoj godini nastavlja redovna isplata penzije bez dostavljanja potvrde o životu.

Penzijski fond Republike Srpske ima u Srbiji 21.000 korisnika.

U saopštenju se ističe da dostavljanje potvrde o životu, uprkos tome što više nije obavezno, proizvodi bespotrebne materijalne troškove korisnicima u pogledu ovjere dokumenta, poštarine, a Fondu dodatno opterećuje postupanje i ljudske resurse.