Fond PIO pozvao srednjoškolce i studente: Dostaviti potvrde o redovnom školovanju

18.09.2023. | 11:36

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske pozvao je srednjoškolce i studente koji su korisnici porodične penzije da dostave potvrde o redovnom školovanju za školsku 2023/2024 godinu.

Srednjoškolci koji su korisnici ovog prava, njih 1.132, treba da dostave potvrdu Fondu PIO do 22. septembra, a studenti korisnici ovog prava, njih 1.534 korisnika, potvrdu treba da dostave do 24. oktobra.

Potvrde za korisnike u Republici Srpskoj mogu se dostaviti u najbližu poslovnicu Fonda PIO, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata porodične penzije mogla nastaviti redovno i bez prekida, saopšteno je iz Fonda PIO Republike Srpske.

Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u navedenom roku značiće da dijete-korisnik porodične penzije više nije na redovnom školovanju, nakon čega se obustavalja isplata.

Za dostavljene školske potvrde Fond PIO, kako se navodi, u okviru zakonskog postupanja, zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.