Dobrodošle vijesti! Slovenija ponovo počinje priznavati diplome stečene u BiH

16.06.2023. | 21:09

Slovenija će od ponedjeljka, 19. juna, nastaviti sa razmatranjem pojedinačnih zahtjeva za priznavanje diploma visokog obrazovanja iz BiH, čime će biti deblokiran proces vrednovanja i priznavanja visokoškolskih diploma stečenih u BiH.

Iz Ministarstav civilnih poslova u Savjetu ministara saopšteno je da je ovu informaciju potvrdilo Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i inovacije i Enik-Narik centar Slovenije.

Ova aktivnost rezultat je intenzivne višemjesečne komunikacije Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara i nadležnih obrazovnih vlasti sa Ministarstvom za visoko obrazovanje, nauku i inovacije Slovenije s ciljem zaštite stečenih prava osoba koje su visokoškolske diplome stekle u BiH.

Enik-Narik centar Slovenije je 24. oktobra 2022. godine obustavio razmatranje pojedinačnih zahtjeva za vrednovanje i priznavanje visokoškolskih diploma stečenih u BiH, zbog, kako su naveli, “nedostajućih, nejasnih i neusklađenih informacija u vezi s akreditacijom visokoškolskih institucija i studijskih programa u BiH”.