Đaka sve manje, profesora sve više: Srpska teži ka reformi obrazovnog sistema

26.12.2022. | 07:26

Premijer RS, Radovan Višković, najavio je da će Vlada RS u novom sastavu nastaviti sa reformom obrazovnog sistema koji je opterećen velikim brojem zaposlenih.

“U oblasti osnovnog obrazovanja unaprijedićemo materijalne preduslove za osnovno obrazovanje, unaprijediti kvalitet nastave i nastavnog kadra, uspostaviti sistem usmjeravanja učenika u one oblasti u kojima imaju najviše razvojnih kapaciteta. Promovisaćemo znanje, uspostavićemo sistem stalnog praćenja kvaliteta nastave i u kontinuitetu unapređivati osnovno obrazovanje”, izjavio je Višković.

U oblasti srednjeg obrazovanja, kako je obećao, Vlada RS će hitno započeti sa uspostavljanjem reorganizovane mreže srednjih škola, bazirane na stvarnim potrebama i ekonomskoj opravdanosti njihovog postojanja.

“Unaprijedićemo materijalne preduslove za srednje obrazovanje, unapredićemo kvalitet nastavnog kadra, uspostavićemo sistem vrednovanja kvaliteta škola i usklađenosti sa potrebama tržišta rada i nacionalnim prioritetima. Unaprijedićemo kvalitet nastave kroz značajnije učešće prakse, te ćemo promovisati znanje i cjeloživotno učenje”, poruka je Viškovića prilikom ponovnog imenovanja za premijera Srpske.

U oblasti visokog obrazovanja, Vlada RS radiće na, kako je rekao, modernizaciji visokoškolskih ustanova i unapređenju kvaliteta nastave, te na usklađivanju visokog obrazovanja sa potrebama tržišta rada, prenosi Srpskainfo.

“Radićemo na unapređenju unutrašnje efikasnosti rada visokoškolskih ustanova, hitnoj internacionalizaciji studijskih programa, promociji i podršci znanju, te utvrđivanju stvarne cijene koštanja svakog studijskog programa i sistema finansiranja fakulteta”, rekao je Višković.

Fokus će biti i na, kako je najavio, osnivanju Inovacionog fonda kao centralnog fonda za sva budžetska izdvajanja i ulaganja poslodavaca u cilju finansiranja razvojno-istraživačkih projekata, te osnivanje instituta na fakultetima koji imaju manjak studenata, a na kojima se obavljaju naučno-istraživački radovi i pripremaju i sprovode razvojni projekti.

Novi ministar prosvjete je Željka Stojičić, a visokog obrazovanja Željko Budimir.

U osnovnim i srednjim školama u protekle četiri godine broj učenika smanjen je za 11.510. Broj nastavnika ne prati ovaj trend; svake godine ih je sve više angažovano uprkos tome što velika većina ne može u jednoj školi da ispuni punu normu časova.

Osnovne škole pohađa oko 85.600 đaka, a angažovano je oko 8.200 nastavnika. U srednjim školama ima oko 36.400 učenika kojima nastavu predaje oko 4.000 nastavnika.