Devetnaesta godina projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske”

JU Javni fond za dječiju zaštitu počinje sa realizacijom projekta “Socijalizacija djece Republike Srpske” za 2020. godinu.

Projekat se realizuje na primorju Crne Gore, u prostoru Omladinskog hostela ”Užice” u Bečićima. Vremenski period programskih aktivnosti je od 30. maja do 22. septembra 2020. godine u ukupno trinaest smjena.

Danas 17.02.2020. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” objavljeni su konkursi za odabir djece, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu, a koje zainteresovani mogu preuzeti i na internet stranici Fonda.

Rok za dostavu dokumentacije je mjesec dana od dana objavljivanja, zaključno sa 17.03.2020. godine. Prijavni obrasci dostupni su u mjesno nadležnim centrima za socijalni rad/službama socijalne i dječije zaštite kao i na internet stranici Fonda u dijelu Prava/Socijalizacija djece RS.

Projekat “Socijalizacije djece Republike Srpske” realizuje se od 2002. godine i za prethodnih osamnaest godina obuhvatio je više preko 32 000 lica – djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske. Radi se o djeci osjetljivih kategorija: prije svega djeci iz socijalno ugroženih porodica-korisnicima prava iz socijalne i dječije zaštite, djeci iz višečlanih porodica, djeci iz porodica boračke populacije, djeci sa smetnjama u razvoju i hroničnim zdravstvenim smetnjama, ali i posebno nadarenoj djeci, talentovanim sportistima i dr.

Različitost i raznovrsnost jesu najveća vrijednost Projekta i u službi su ostvarenja projektnih ciljeva kao što su razvijanju empatije, podrška vršnjačkom druženju i integraciji, te socijalizaciji djece u svakom smislu. Ovaj kvalitet je prepoznat i od strane Vlade Republike Srpske i resornog Ministrastva zdravlja i socijalne zaštite koji godinama podržavaju ovu aktivnost Fonda cijeneći najbolji interes djece Republike Srpske.

Pozivamo zainteresovane roditelje da, ukoliko ispunjavaju uslove, prijave svoju djecu u centre za socijalni rad u svojim opštinama prebivališta ili da se prijave u udruženja, organizacije čiji su članovi, kao i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge podržavajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji devetnaestu godinu u kontinuitetu realizuje projekat „Socijalizacije“ u najboljem interesu djece Republike Srpske.

 Ostavite komentar: