Deponije lijekova kod Mrkonjić Grada niko ne uklanja

Termin izmještanja i uništavanja farmaceutskog otpada iz Jasenovih Potoka još nije poznat, a opština Mrkonjić Grad, koja je nadležna za ovaj posao, dosad je locirala divlju deponiju i dobila predračun o trošku njenog uklanjanja.

Praktično, na ovom lokalitetu otkrivene su dvije deponije farmaceutskog otpada, a pretpostavlja se da su lijekovi, čiji je rok istekao još prije dvije i po decenije, u Jasenove Potoke bačeni prije najmanje dvadesetak godina.

Za njihovo postojanje javnost i nadležni saznali su u martu, nakon što su mještani portalu Srpskainfo prijavili da se Jasenovim Potocima širi nesnosan smrad, koji potiče sa deponija medicinskog otpada.

Jedna deponija nalazi se u napuštenom rudniku boksita, na lokalitetu Ljubišina dolina, druga u šumi kod lokalne pilane.

Foto: Siniša Pašalić / RAS Srbija

Iako su iz Inspektorata RS još u martu opštinu Mrkonjić Grad obavijestili da su dužni da preduzmu sve da deponije u što kraćem roku uklone i saniraju, to se do danas nije desilo.

U Odjeljenju za inspekcijske poslove Mrkonjić Grad potvrdili su da ih je Inspektorat RS 29. marta obavijestio da je obaveza lokalne zajednice da ukolni deponiju farmaceutakog otpada u Jasenovim Potocima o svom trošku.

– Republički zdravstveno-farmaceutski inspektor je, zajedno sa našim inspektorima i komunalnom policijom, te radnicima banjalučke firme “Eco group” koja je akreditovane za zbrinjavanje farmaceutskog otpada u skladu sa propisima, izašao na teren u dva navrata. Locirna je navedena deponija u Jasenovim Potocima, a na osnovu fotografija objavljenih u medijima – kaže načelnik ovog odjeljenja Mitar Cvijić i dodaje da je opština naknadno kontaktirala pomenutu firmu.

– Dostavili su nam cjenovnik, odnosno predračun za transport i uništavanje otpada. Slijedi pokretanje postupka javnih nabavki za izbor izvođača radova za zbrinjavanje farmaceutskog otpada – kaže Cvijić, koji nije precizirao koliko bi pomenuti posao mogao da košta, te kada bi, okvirno, deponije trebalo da budu uklonjene.
U Inspektoratu RS naglašavaju da je opština Mrkonjić Grad dužna da preduzme sve mjere, da se deponija u što kraćem roku ukloni.

– U blizini sela Jasenovi Potoci nepoznato lice je bacilo medicinski otpad. Otkrivene su dvije veće deponije lijekova, koje datiraju od poslijeratnog perioda. Rokovi upotrebe koji su bili vidljivi, odnose se na period od 1993. do 1997. godine. Na pomenutim deponijama nalaze se tebletirani, parenteralni proizvodi, sirupi, šprice, praškovi, igle stranih proizvođača – kaže načelnica Odjeljenja za odnose sa javnošću u Inspektoratu RS Dušanka Makivić.

Kako objašnjavaju stručnjaci, riječ je o opasnom otpadu koji ugrožava ljude, stoku i biljke, jer zagađuje zemlju, a nalazi se u blizini izvorišta Sane, rijeke iz koje se nizvodno napajaju vodovodi.

Opštini ponuđena pomoć

U Inspektoratu RS objašnjavaju da, zbog dugog vremenskog perioda i oštećenja ambalaže, nije bilo moguće ustanoviti naziv, proizvođača, rok upotrebe.

– Kako u konkretnom slučaju nije moguće utvrditi porijeklo otpada, odnosno identifikovati lice koje je bacilo ovaj medicinski otpad, troškove uklanjanja snosi jedinica lokalne samouprave. Zdravstvena inspekcija je opštini ponudila stručnu pomoć za rješavanje ovog problema, ukoliko im bude potrebna – naglašavaju u Inspektoratu RS.

 

Izvor.(SrpskaInfo) 

Ostavite komentar: