Danas slavimo svetog Prohora Pčinjskog: Za iscjeljenje najmilijih izgovorite ovu molitvu

Pravoslavni vjernici danas slave svetog Prohora Pčinjskog, srpskog pravoslavnog pustinjaka i sveca.

Prepodobni Prohor Pčinjski rođen je u prvoj polovini 11. vijeka od pobožnih roditelja, Jovana i Ane u okilinu Ovčeg polja. Po Žitiju, Prohor je rano izučio knjižne mudrosti i u svemu bio bolji od svojih vršnjaka.

U duhovnom ushićenju on odlazi u pešteru Nagoričinsku (istočno od Kumanova), blizu današnjeg manastira Staro Nagoričino, gdje sreće lova Diogena. Prohor mu proreče da će postati car i reče mu: “Sjeti se i mene kad postaneš car”. To se i obistinilo – Diogen posta vizantijski vladar Roman IV Diogen.

Prohor je proveo u planini Kozjak trideset godina, u jednoj maloj pećini. Tu se i predstavi poslije 62 godine isposničkog života. Poslije trideset godina, Prohor se javi u snu javi caru Diogenu i opomenu ga: “Zašto, Diogene, zaboravi svoje prijašnje haljine i mene starca. Postaraj se da mi podigneš makar mali hram”.

Cara je tada obuzeo strah i on sa patrijarhom pođe na planinu Kozjak. Poslije mnogo traženja, pronađoše pećinu i u njoj mošti prepodobnog Prohora. Desno od rijeke Pčinje sagradio je hram posvećen njemu. U tom hramu položiše svete mošti prepodobnog starca iz kojeg poteče sveto miro.

Dio moštiju car je odnio u Carigrad, jedan dio dospio je docnije u Ljubostinju, a drugi se i dalje nalazi u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog pod planinom Kozjak iscjeljujući i tješeći mnoge.

Zato danas, kaže narod, treba izgovoriti sljedeću molitvu upućenu svecu za iscjeljenje vaših najdražih:

Veliku pobjedu hrabro si pokazao, onostranom božanskom ljubavlju razgorevši se, cara prolaznog i sve krasote prezreo si, na gori Kozačkoj nastanivši se, sa nje na nebesa otišao si k Caru careva, Prohore: moli se neprestano za sve nas.”

 

 

Ostavite komentar: