Danas slavimo Svete mučenice, evo šta kaže narodno vjerovanje

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vjernici danas obilježavaju Svete mučenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju, koje su bile hrišćanske svetiteljke i mučenice. U crkvenom kalendaru ovaj dan je označen crnim, podebljanim slovom.

One predstavljaju prave i postojane vrline na kojima počiva čitavo hrišćanstvo i zapadni kulturni sistem.

Današnji praznik je posvećen ženama i njihovoj djeci, prevashodno ćerkama. Vjeruje se da djevojčice danas treba obradovati nekim poklonom koliko god on skroman bio.

Poklon može biti i suštinski, nematerijalni – bar danas im posvetite punu pažnju i pokažite koliko ih volite.

Imena djevojčica – Ljubav, Vera i Nada – postala simbol života svakog hrišćanina. U srpskom narodu smatra da se na današnji dan treba posebno uzdržati od zlih misli i djela i posvetiti se ljubavi prema bližnjem i prema Bogu (u tom smislu je ovdje značanje Ljubavi kao najvišeg odnosa sa Bogom).

Praznik Vere, Ljubavi i Nade (crkvenoslovenski Vera, Nadežda i Ljublji; grčki Pistis, Elpis, and Agape; latinski Fides, Spes et Caritas) zapravo je posvećen trima hrišćanskim vrlinama poznatim iz Prve poslanice Svetog Pavla Koričnanima.

Sofija (grčka riječ za Mudrost) je bila udovica i sama je u Rimu podizala svoje ćerke koje su imale Vera 12, Nada 10 i Ljubav 9 godina.

Kada su u vrijeme cara Hadrijana počela hapšenja hrišćana, Sofija je sa ćerkama zarobljena i izvedena pred cara. Nakon što su odbile da se odreknu svoje vjere i prinesu žrtve boginji Artemidi, Hadrijan je naredio mučenje Sofijinih ćerki iako je riječ bila tek o djevojčicama. Tako su sve i nastradale.

Majka je uzela njihova tijela i sahranila ih van grada. Nakon tri dana i tri noći molitvi na njihovom grobu i sama je umrla 137. godine.

Molitva svetim mučenicama Veri, Nadi i Ljubavi i mati im Sofiji

O, svete i hvale dostojne mučenice, Vera, Nado i Ljubavi i hrabrih kćeri mudra majko Sofija, k vama sada pritičemo sa usrdnom molitvom, jer šta bi snažnije moglo za nas pred Bogom posredovati, nego vera, nada i ljubav, tri temeljna kamena svih vrlina, po kojima ste nazvane i čije obličje bejaste.

Umolite Gospoda da nas u žalostima i iskušenjima zaštiti neizrecivom blagodaću Svojom, da nas spase i sačuva kao Blag i Čovekoljubiv. Njegovu slavu, kao sunce nezalazno, sada gledate i pomozite nam u smirenim molitvama našim, da oprosti nam Gospod Bog grehe i bezakonja naša, da pomiluje nas grešne i nedostojne milosrđa Njegovog.

Molite, dakle, za nas, svete mučenice, Gospoda našeg Isusa Hrista, a Njemu slavu uznosimo, sa Bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Njegovim Duhom, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Amin.

Ostavite komentar: