Danas se praznuje prenos moštiju svetog Vartolomeja: Obustavite radove u polju, obratite pažnju na djecu

Srpska pravoslavna crkva danas praznuje se prenos moštiju sv. Vartolomeja, dok je glavni praznik njegov 11. juna.

U našem narodu zovu ga Vratoloma (Vrtoloma), a danas se obustavljaju svi poslovi na polju.

Kada ovaj veliki apostol bi raspet na krst u Albanopolju Jermenskom, hrišćani skidoše tijelo njegovo i česno sahraniše u olovni kovčeg. Pa kako se na grobu apostola događahu mnogobrojna čudesa, naročito iscjeljenja bolnih, zbog čega se uvećavaše broj hrišćana, to neznabošci uzeše kovčeg s moštima Vartolomejevim i baciše u more.

U isto vrijeme baciše još četiri kovčega s moštima četiri mučenika: Papijana, Lukijana, Grigorija i Akakija. No po Božjem Promislu kovčezi ne potonuše, nego vodom nošeni doplivaše i to: Akakijev u grad Askalus, Grigorijev u Kalabriju, Lukijanov u Mesinu, Papijanov na drugu stranu u Siciliju, a Vartolomejev na Liparska ostrva.

Nekim tajanstvenim otkrovenjem uznade episkop liparski Agaton, o približenju Liparu moštiju svetog apostola Vartolomeja. Agaton sa klirom i narodom izađe na obalu i dočeka kovčeg sa velikom radošću.

Tom prilikom desiše se mnoga isceljenja bolnih od moštiju svetog apostola. Mošti su te bile položene u crkvi svetog Vartolomeja, i tu su ležale do vremena Teofila ikonoborca (oko 839. godine), pa kako tada muslimani zagroziše Liparima, to mošti apostolske behu prenesene u grad Benevent. Tako Gospod proslavi Svoga apostola čudesima i za života i poslije smrti.

Narod kaže da se djeci brani da se danas penju po drveću, da ne bi slomila vrat, zabranjuje se kupanje u rijekama.

Danas je važno da se obustave svi radovi u polju.

Ostavite komentar: