Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka pokreće kampanju kako bi animirali građane za proizvodnju hrane

Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka pokrenuće kampanju kroz javno obraćanje (gostujući i šaljući informacije putem sredstava javnog informisanja) kako bi animirali građane za proizvodnju hrane koja bi mogla biti plasirana na domaćem tržištu ali i uticali na svijest mnogih da iskoriste svoja vlastita poljoprivredna dobra koja su obradiva ali neiskorišćena. Uz sve propisane mjere zaštite.

Naši poljoprivredni proizvođači su u jesenjoj sjetvi zasijali više od planiranog što će uraditi i tokom proljetne sjetve. Prema našim procjenama zasijana količina neće biti dovoljna za potrebe naših sugrađana ukoliko dođe do potražnje za hranom i osnovnim životnim namirnicama. Seoska domaćinstava, odnosno, poljoprivredni proizvođači, hranu proizvode za svoje vlastite potrebe i nedovoljan je broj domaćinstava koji mogu proizvesti višak hrane za tržište.

Stanje koje nas je zadesilo po pitanju pandemije korona virusa mijenja živote, a samim tim i pravila po kojima smo se do sada ponašali. Teško je predvidjeti šta nas čeka u narednom vremenskom periodu, međutim, smatramo da će u narednom periodu građani imati potrebu prvenstveno za hranom i vodom ali i mnogim drugim namirnicama. Treba da razmislimo o tome koliko ovo može da potraje i da li ćemo imati dovoljnih količina hrane u narednom periodu.

Prema našim procjenama biće neophodna veća potražnja hrane prvenstveno kod nas, ali ne treba zanemariti i potrebe na velepijacama Evropske unije. Postavlja se pitanje šta ako se desi da velepijace ne budu imale dovoljne količine u ponudi? Ne treba zanemariti činjenicu na koji način i kako EU „čuva“ rezerve za vlastite potrebe o čemu svjedoče medijska izvještavanja sa terena i zemalja koja su u vanrednim situacijama.

Postojeće zalihe hrane se ubrzano troše, prvenstveno zbog straha od prisutnog virusa. Vremenski okvir trajanja pandemije još je nemjerljiv i ubijeđeni smo da će uvoza biti manje iz gore pomenutih razloga, a ekonomski sistem će biti poremećen i oslabljen. Uvjereni smo da će vanredna situacija širom planete dovesti do „divljanja“ cijena hrane kako na stranom tako i na domaćem tržištu što se neće moći kontrolisati zakonskim regulativama. Svjesni smo da će problema biti i u svim drugim oblastima života, što će dodatno komplikovati stanje.

Ovo je trenutak kada treba napraviti promjene u raspodjeli sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede i veliki zaokret u pravcu veće proizvodnje domaće hrane.

Na koji način?

a) Nabavka svih vrsta sjemena za ratarsku proizvodnju;
b) Sve vrste sjemena za povrtlarstvo;
– Nabavka hrane za životinje (žita, koncentrati, premiksi i dr. hraniva).
c) Mineralna đubriva;
d) Nafta i druga goriva za rad poljoprivrednih mašina;
e) Sredstva za zaštitu poljoprivrednih kultura;
f) Finansijska sredstva poljoprivrednicima za obavljanje poljoprivrednih aktivnosti u 2020. godini;

Smatramo da ovom podrškom stvaramo dobre uslove poljoprivrednim proizvođačima da mogu proizvesti mnogo veće količine hrane i na taj način smanjiti potrebe za uvozom velikog broja poljoprivrednih proizvoda. Ovu aktivnost bi proveli na cijeloj teritoriji grada Banja Luke od urbanog dijela u kome bismo podržali projekat gradskih bašti do ruralnog prostora na kojem bi podržali sve postojeće poljoprivredne proizvođače, a isto tako i sve druge (početnike) u poljoprivrednoj proizvodnji, navodi se u saopštenju Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka.

Prema informacijama koje posjedujemo, a i direktnim uvidom radnika Centra na terenu, primjećena je, posebno na ruralnom prostoru, povećana aktivnost na krčenju i uređenju poljoprivrednih površina i započetih poljoprivrednh radova (oranje, tanjiranje, frezanje i dr.) što pokazuje da se veliki broj naših sugrađana odlučuje zasijati veće poljoprivredne površine i osigurati se vlastitom proizvodnjom hrane. To je nemonovno povezano sa aktuelnom situacijom pandemije korona virusa.

Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka, bi u saradnji sa : GU Banjaluka -resorna odjeljenja, te Vlade RS odnosno- Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo građevinarstva i ekologije, Ministartvo za naučno-tehniološki razvoj, Univerzitet BanjaLuka – Fakultete tehnologija i poljoprivreda, Srednja poljoprivredna škola, Poljoprivrednim institutom RS, Instituz „Vaso Butozan“, Institut za Javno zdravstvo, Veterinarski centar, Civilna zaštita RS, Savjeti MZ ruralnog područja drugim strukovnim organizacijama iz oblasti poljoprivrede, angažovao najkompetentnije kadrove koji bi se uključili u provođenje gore navedenih aktivnosti.

Veliki broj poljoprivrednih proizvođača i građana iz Mjesnih zajednica ruralnog područija i Udruženja građana gradske bašte obraćaju se Centru i traže podršku u gore iskazanim mjerama. Centar bi sproveo kampanju kroz javne pozive i tako animirali građane koji imaju interes za poljoprivrednu proizvodnju, posebno hrane, ali i uticali na svijest mnogih da iskoriste svoja vlastita poljoprivredna dobra koja su obradiva ali neiskorišćena, navodi se u saopštenju Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banjaluka.

 

 

Ostavite komentar: