BiH oplakuje osam “ugašenih” mladih života! Stanić skreće pažnju na trovanje ugljen monoksidom

Predsjednik Odbora za zdravstvo SDS dr Slobodan Stanić poručio je danas da oko 50  odsto svih trovanja u svijetu izazvano je ugljen monoksidom.

“U urbanim sredinama automobilski saobraćaj produkuje 60 odsto ukupno emitovanog ugljen monoksida. Osobe koje su pušaci eksponirani su ugljen monoksidom, jer 3 odsto duvanskog dima sadrži ugljen monoksid. Poznajući sve ovo, a obzirom da se nalazimo na samom početku godine kada se usvajaju planovi rada institucija od izuzetne važnosti je uvrstiti edukaciju o ovoj i sličnim problematikama već u srednje škole te u planove i programe preduzeća”, naveo je  Stanić i dodao da je sve građane pogodila smrt mladih ljudi u Posušju, što je nenadoknadiv bolan gubitak za njihove porodice, grad Posušje i cijeli region!

Istraga je još u toku, ali se, kako dodaje Stanić, nazire da je akutno trovanje ugljen monoksidom najvjerovatniji uzrok tragedije.

“Potrebno je planirati intenzivne inspekcijske nadzore nad ovom problematikom, sa posebnim osvrtom na podzemne garaže u kojima senzori-detektori i na njih vezani ventilacioni sistemi rade samo u trenutku tehničkog prijema”, ističe on i napominje da je ugljed monoksid gas bez boje, mirisa i okusa i već te karakteristike da ga ne možemo otkriti našim čulima čine ga izuzetno opasnim.

“U cijelom svijetu se godišnje produkuje više od 250 miliona tona ovog gasa. Treba naglasiti da je već kocentracija od 1 odsto u vazduhu smrtonosna! Ugljen monoksid ima 240 puta veći afinitet za vezivanje sa hemoglobinom (HB) u krvi od kiseonika. Vezuje za hemoglobin u krvi, mioglobin u mišićima uključiv i srčani mišić i citohrom oksidazu na nivou čelije”, poručuje Stanić.

Dalje navodi da, ako uzmemo da na jedan dijagnostikovan slučaj hroničnog trovanja sa ugljen monoksidom ide deset nedijagnostikovanih, važan je zadatak upoznati stanovništvo sa ovim nevidljim ubicom, pogotovu što 24-40 odsto umire pri akutnoj ekspoziciji, 15- 40 odsto preživjelih imaju teške neurofiziološke poremećaje.

“Potrebno je imati u vidu ovu problematiku, djelovati preventivno kako bi se izbjegle tragedije poput one u Posušju, a ko spasi jedan život, kao da je spasio čovječanstvo”, zaključio je dr Slobodan Stanić.

Ostavite komentar: