“BiH kasni”: Poziv svim nivoima vlasti za ekspresnu nabavku vakcina protiv korone

Institucija ombudsmana BiH pozvala je sve nivoe vlasti da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu mjere radi promptne nabavke vakcina protiv virusa korona neophodnih za imunizaciju, posebno ranjivih kategorija stanovništva.

“U situaciji kada BiH kasni u poređenju sa regionom i evropskim zemljama u pogledu procesa vakcinacije, ombudsmani smatraju da je neophodno preduzeti hitne mjere koje će omogućiti ravnopravan položaj građana ove zemlje”, navedeno je u saopštenju ove institucije za ljudska prava u BiH.

U pogledu vakcinacije ombudsmani smatraju da u fokusu mora biti pravo svakog pojedinca na zaštitu zdravlja, ali isto tako i pravo drugih s kojima je u kontaktu.

Ombudsmani ukazuju da zdravstvena zaštita mora biti organizovana tako da se na najefikasniji način pruži zaštita građaninu. Iz ove institucije podsjećaju da predstavlja kršenje ljudskih prava svako propuštanje preduzimanja mjera nadležnih organa radi osiguranja efikasnog pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Ostavite komentar: