“Bezbjedan grad” – U 36 opština biće uspostavljen sistem video-nadzora javnih površina

U okviru projekta “Bezbjedan grad” koji je pokrenut u 36 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, sistem video nadzora javnih površina uspostavljen je do sada u 23 lokalne zajednice. U još 13 opština je u toku postavljanje nadzora, navode ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Mnoge lokalne zajednice već su ugradile sisteme vido-nadzora, kako bi povećali bezbjednost građana i smanjili broj prekršajnih i krivičnih dijela.

– Prijekat video-nadzora doprinio je pozitivno stanju bezbjednosti na posručju Mrkonjić Grada i Јezera, kao i opštinama u okruženju oko rasvjetljavanja krivičnih djela, dokazivanja i dokumentovanja prekršaja kao i praćenje migranata kroz izuzetno tranzitno područje opštine Јezero na magistalnom putu Bihać – Sarajevo – istakao je Čedo Radičić, komandir Policijske stanice Јezero.

Opština je Јezero je među prvima prepoznala značaj video-nadzora te se opredujelila za postavljanje istog.

– Zahvaljujući dobroj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i opštine Јezero, uspjeli smo da realizujemo taj projekat – rekao je Dragan Strugalović, zamjenik načelnika opštine Јezero.

Projekat MUP-a, gradova i opština podrazumijeva uspostavljanje sistema video-nadzora svih javnih površina, a sve u cilju preventivne zaštite građana i njihove imovine, ali i borbe protiv kriminala, terorizma i svih drugih oblika narušavanja bezbjednosti, javnog reda i mira.

– Naš akcenat je na tome da je video-nadzor nad javnim površinama i da se strogo poštuje Zakon o zaštiti ličnih podataka zako da se prilikom usmjeravanja kamera strogo vodi računa da kamere ne zalaze u prostor privatne imovine – rekla je Mirna Miljanović, načelnik Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske.

U Banjalučkom centru za ljudska prava smatraju da stavljanje javnih površina pod nadzor nije sporno, ali i da postoji bojazan od zloupotrebe snimaka.

– Činjenica je da je MUP Srpske u posljednjih godinu-dvije izgubio povjerenje dijela građana koji sada opravdano postavljaju pitanje šta će biti sa video snimcima. Rečeno je da će oni ostati unutar MUP-a i da će samo službenici ministarstva imati pristup snimcima, što je u redu – naglasio je Dragan Todorović iz Centra za ljudska prava Banja Luka.

Iz MUP-a navode da da se prilikom podešavanja kamera vodi računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka prema kojima je MUP dužan da zaštiti privatnost građana. To znači da se snimaju samo javne površine, gdje MUP Srpske ima zakonska ovlašćenja.

 

Izvor:(RTRS)

Ostavite komentar: