Završena 15. sjednica: Podržan zaključak o pokretanju inicijative za besplatnu legalizaciju

Okončana je 15. sjednica Skupštine Grada, na kojoj je, između ostalog, podržan zaključak o pokretanju Inicijative za izmjenu Zakona o legalizaciji objekata.

Podsjećamo, Gradska uprava je nedavno na sastanku sa republičkim vlastima predložila inicijativu za izmjenu Zakona o legalizaciji, koja bi podrazumijevala izmjenu člana 8 Zakona o legalizaciji u vezi sa bespravno izgrađenim objektima na način da se definiše da se svi individualni stambeni i stambeno – poslovni objekti bruto građevinske površine do 400 m2, osim složenih objekata u smislu Zakona o uređenju prostora i građenju, izgrađeni do  2003. godine smatraju legalno izgrađenim.

Odbornici su danas usvojili i prijedloge rješenja o imenovanju komisija za dodjelu subvencija preduzetnicima, konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Grada za 2021. godinu, prošlogodišnji izvještaji o realizaciji programa uređenja građevinskog zemljšita i programa zajedničke komunalne potrošnje, te više odluka o utvrđivanju naziva ulica u mjesnim zajednicama: Česma, Petrićevac, Saračica i Centar 2.

Podržano je i više odluka o dodjeli poslovnih prostorija u zakup pod posebnim uslovima.

Usvojen je program rada Banskog dvora za ovu godinu, dok Informacija o radu za 2021. godinu JP „DEP-OT“ i izvještaj o radu i o finansijskom poslovanju za 2021. godinu Banskog dvora nisu dobili podršku Skupštine.

Ostavite komentar: