“Zajedno za društvo bez seksualnog nasilja“: Grad Banjaluka potpisao Deklaraciju Akcione koalicije

Događajem “Zajedno za društvo bez seksualnog nasilja“, koji je održan danas, 3. decembra u  Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci, pokrenuta je Akciona koalicija o rodno zasnovanom nasilju u BiH, u okviru globalne UN Women kampanje „Generacija za ravnopravnost“, saopšteno je iz Gradske uprave.

Svjesni činjenice da rodno zasnovano nasilje nad ženama i djevojkama, te slučajevi seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja predstavljaju gruba kršenja ljudskih prava žena i djevojaka i utiču na opštu dobrobit žena, sprečavajući žene da u potpunosti učestvuju u društvu, potpisana je Deklaracija Akcione koalicije o rodno zasnovanom nasilju u BiH.

Deklaraciju u ime Grada Banje Luke potpisala je savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti Milada Šukalo, koja je kazala da joj je prije svega čast što je Banja Luka domaćin ovog značajnog događaja sa kojeg će biti upućene snažne poruke, ali će biti preduzeti i konkretni koraci u suzbijanju i prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

“Grad je ranije potpisao Memorandum o razumijevanju sa agencijom UN-a za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a kao lokalna zajednica opredijeljeni smo i podržavamo aktivnosti Fondacije „Udružene žene“ iz Banje Luke sa kojim takođe imamo partnerski odnos. U narednom periodu biće preduzete brojne aktivnosti na prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama, a posebno u naseljima koja su identifikovana kao rizičnija, jer su neosvijetljena i nedovoljno uređena”, poručila je Šukalo.

Predstavnik UN Women u BiH Dejvid Saunders kazao je da će ova akciona koalicija težiti ka tome da zakonodavstvo sve oblike seksualnog nasilja okvalifikuje kao krivično djelo, da nedostaci u procesuiranju slučajeva budu ispravljeni, kao i da svi počinioci snose odgovornost, dodavši da je jednako važno da se preživjelima obezbijedi kvalitetna podrška u njihovim zajednicama.

U okviru ovog događaja organizovana je panel diskusija na kojoj je u ime Grada Banje Luke učestvovala Nevena Blagojević- Podrić koja je poručila  da je Grad u proteklom periodu pojačao aktivnosti na suzbijanju nasilja nad ženama, te da je formirano Koordinaciono tijelo za uspostavljanje saradnje između subjekata zaštite u slučajevima nasilja u porodici.

“Riječ je o tijelu u čijem sastavu su pored Grada Banje Luke i JZU „Dom zdravlja“, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, Policijska uprava Banja Luka, Aktiv direktora srednjih škola, JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, Centar za pružanje besplatne pravne pomoći, Osnovi sud Banja Luka, Aktiv direktora osnovnih škola i Fondacija „Udružene žene“, čiji je osnovni cilj da efikasnije pristupi suzbijanju i prevenciji nasilja”, zaključila je ona.

Ostavite komentar: