Usvojen Nacrt gradskog budžeta, Milada Šukalo bez podrške za Stanivukovićevog zamjenika

Banjalučka Skupština jednoglasno je usvojila Nacrt budžeta za 2021. godinu u visini od 149,43 miliona KM, što je za 6,5 miliona manje u odnosu na prošlu godinu.

Sa 18 glasova „za“ usvojen je i zaključak kojim se Odluka o stopi poreza na nepokretnosti koju je predložio gradonačlenik Draško Stanivuković vraća predlagaču na doradu. Gradonačelniku se sugeriše da s tim u vezi pribavi mišljenje zainteresovanih organa, fizičkih i pravnih lica, privredne i društvene zajednice, kao i da ispita efekte i posljedice primjene odluke i da je dopuni u skladu sa pribavljenim materijalima.

Stanivukovićev prijedlog o imenovanju Milade Šukalo za zamjenika gradonačelnika nije dobio dovoljan broj glasova. Sa sedam glasova „za“ i 17 suzdržanih, prijedlog je odbijen.

Odbornici su jednoglasno podržali imenovanje dosadašnjeg v.d. sekretara Igora Šukala za sekretara Skupštine, koji je nakon toga položio zakletvu.

Igor Šukalo polaže zakletvu

Sa 17 glasova „za“ i  sedam suzdržanih, odbornici su podržali odluku o raspisvanju konkursa za izbor direktora Centra za predškolsko vaspitanje i direktora Gradske razvojne agencije. Šest suzdržanih i 17 glasova „za“ bilo je za odluku o raspisivanju konkursa za izbor direktora Centra za obrazovanje odraslih.

Iz oblasti prostornog planiranja, usvojene su odluke o donošenju izmjene dijela regulacionih planova stambenih naselja Starčevica i Drakulić, te zaključak o utvrđivanju Nacrta izmjene dijela RP za prostor Regionalnog centra u Banjoj Luci kao i o ponovnom utvrđivanju nacrta RP za područja naselja Derviši i Novakovići.

Prihvaćene su informacije o radu prihvatnih stanica za djecu i omladinu zatečenu u skitnji/prosjačenju i za odrasle i stara lica zatečena u skitnji i u stanju socijalne potrebe.

Danas usvojenim Programom i planom deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije navedeno je da provođenje mjera sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području grada ima za cilj prevenciju zaraznih bolesti koje na čovjeka prenose glodari, insekti i mikroorganizmi, a time i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva, te prevenciju ekonomskih i drugih šteta.

Ostavite komentar: