Ustavni sud Srpske odbacio prijedlog gradonačelnika Banjaluke – evo šta to tačno znači

Ustavni sud Republike Srpske odbacio je prijedlog gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke gradske skupštine o usvajanju budžeta za 2021. godinu u dijelu koji se odnosi na budžetske izdatke po korisnicima – jednokratna novčana pomoć zaposlenim u zdravstvu na teritoriji grada.

Kako je saopšteno, odnosi se to i na pojedine tačke Odluke o izvršenju budžeta grada Banjaluka za 2021. godinu.
U konkretnom slučaju, Ustavni sud Republike Srpske je naglasio da nije nadležan.
“Ocjenjujući ustavnost i zakonitost navenih akata i njihovih odredbi, Ustavni sud je prethodno podsjetio na svoje nadležnosti koje su određene članom 115. Ustava Republike Srpske, te, nakon toga, da osporene odredbe prvonavedenog akta predstavljaju odraz cjelishodne procjene njenog donosioca o predmetnom uređivanju odnosa, a za čiju ocjenu zakonitosti Ustavni sud nije nadležan. U odnosu na osporenu Odluku o izvršenju budžeta Grada Banja Luka Ustvni sud je konstatovao da ista predstavlja realizaciju i način izvršenja u praksi konkretnih budžetskih stavki koje se odnose na određeni krug subjekata, tako da ova odluka nema karakter opšteg pravnog akta za čiju je ocjenu nadležan Ustavni sud”, saopšteno je iz Ustavnog suda.
Podsjećanja radi, skupštinska većina je na budžet grada koji je usvojen u aprilu tražila dva amandmana koja su uvrštena u budžet, a tiče se jednokratne novčane pomoći od po 500 KM za porodilje i sve zdravstvene radnike na području grada, za šta je predviđeno oko 3,7 miliona KM.
Skupštinska većina je u više navrata pozvala gradonačelnika Draška Stanivukovića da isplati ove amandmane, dok je on još početkom juna predao Ustavnom sudu RS ove amandmane kako bi se utvrdila njihova ustavnost.

Ostavite komentar: