U gradski budžet 900.000 KM od vodnih naknada

Na osnovu posebnih vodnih naknada u 2019. godini, u budžet Grada trebalo bi da bude uplaćeno blizu 900.000 KM.

Ova sredstva biće usmjerena na uređenje vodotokova i izgradnju vododovne i kanalizacione mreže u gradu.

Blizu 500.000 KM biće utrošeno za finansiranje uređenja vodotokova, dok je preostala suma, odnosno 400.000 KM, rezervisano za izgradnju vodovoda i kanalizacije.

Program korištenja sredstava od vodnih naknada usvojen je na poslednjoj sjednici Skupštine grada 26. decembra.

Cilj donošenja Programa je da se sredstva prikupljena od posebnih vodnih naknada, koja su prihod Grada koriste isključivo za zakonom predviđene namjene, kao i da se bliže utvrde aktivnosti koje bi trebalo da budu realizovane u 2019. godini.

Prikupljenim sredstvima će raspolagati Odjeljenje za komunalne poslove u skladu sa Programom zajedničke komunalne potrošnje i Programom uređenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu.

 

Izvor:(banjaluka.rs.ba)

Ostavite komentar: