U Banjaluci prezentovan Nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana za narednih pet godina

Nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Banju Luku za period 2022-2027. godine prezentovan je u Gradskoj upravi.

Ovoj prezentaciji prisustvovali su predstavnici javnih preduzeća, nevladinih organizacija, te privatnog sektora koji se bave poslovima iz oblasti zaštite životne sredine.

Nosilac izrade dokumenta je Odjeljenje za komunalne poslove, iz kojeg su naveli da su tokom prezentacije predstavljeni razlozi i ciljevi izrade dokumenta, metodologija izrade LEAP-a , monitoring prilikom izrade, stručna procjena stanja životne sredine, postojeće stanje životne sredine, pritisci kojima su izloženi pojedini segmenti životne sredine, izvori zagađenja, uticaj na zdravlje i elemente životne sredine, kao i kvalitet života.

Takođe, utvrđena je vizija zajednice, urađena anketa, kao i SWOT analiza, određene su prioritetne oblasti rada i doneseni akcioni planovi zaštite iz 11 oblasti.

-Tokom prezentacije upućene su konstruktivne sugestije i mišljenja prisutnih, te nakon revidiranja dokumenta slijedi upućivanje istog Skupštini Grada na usvajanje – zaključili su iz resornog odjeljenja.

 

 

Ostavite komentar: