Tužbe “teške” oko 36 miliona KM: Dugovi stare Toplane čekaju sudski epilog

Stara gradska Toplana u zadnjih deset godina putem tužbi, koje su “teške” oko 36 miliona KM, pokušava naplatiti dugovanja korisnika za utrošenu toplotnu energiju, ali posljednje informacije pokazuju da je jako mali broj tih sporova dobio sudski epilog.

Dugovi koji još čekaju odluku sudova su veći od 20 miliona KM. Upravo je naplata dugova bila dio informacije o stanju ovog gubitaša koje je prihvatila Skupština grada Banjaluka na posljednjem zasjedanju.

Interesantno je da ova tema nije izazvala veću pažnju kod odbornika, iako ovo preduzeće zbog nagomilanih gubitaka već godinama predstavlja veliki teret za gradske finansije. Osim zahtjeva odbornika Narodnog pokreta „Banjaluka zove“, Saše Lazića, da se v.d. direktor „Toplane“ Mićo Milovanović obrati Skupštini i kroz uvodno izlaganje prezentuje stanje u ovom preduzeću, uopšte nije bilo diskusije o ovoj tački dnevnog reda.

Dvije funkcije

Stara „Toplana“ je preduzeće koje manje-više postoji samo na papiru i koje od februara 2018. ne obavlja svoju osnovnu funkciju, a to je zagrijavanje grada. Preduzeće nije ugašeno jer se mora riješiti pitanje minusa, koji dostižu više desetina miliona KM. To je Grad preuzeo na sebe, a aktivnosti stare Toplane su trenutno svedene na dvije funkcije.

Toplana održava dio imovine koji nije dat u zakup „Eko toplanama“, preduzeću koje je preuzelo posao zagrijavanja Banjaluke, te preduzima aktivnosti koje se odnose na naplatu potraživanja iz ranijih godina. U dokumentu koji je prihvatio gradski parlament između ostalog je navedeno da ukupan iznos tužbenih zahtjeva protiv korisnika kojima se potrošnja toplotne energije obračunava po metru kvadratnom od 15.10.2009. do 31.12.2019. iznosi 28,6 miliona KM.

Brojke

Podneseno je 35.264 tužbi, od čega je u tom periodu riješeno 12.403 u vrijednosti od 9,9 miliona KM. Ostalo je neriješeno 22.861 tužbi, čija vrijednost, prema informacijama iz ovog dokumenta, iznosi više od 18 miliona KM. Podnesene su i tužbe protiv dužnika, poslovnih i stambenih potrošača kojima je obračun utrošene toplotne energije izvršen po megavat času. Pokrenuto je ukupno 1.878 sporova vrijednosti 8,01 miliona KM, od čega se na stambene potrošače odnosi 1.497 sporova u vrijednosti 759.961 KM.

Iako je tužen manji broj poslovnih potrošača, brojke pokazuju da su njihovi dugovi bili daleko veći od dugova građana. Tako se kroz 381 spor tražila naplata 7,2 miliona KM. Za deset godina rješeno je 689 sporova ukupne vrijednosti 4,3 miliona KM. Ostalo je neriješeno 1.189 sporova u iznosu od 3,65 miliona KM, od čega se na stambene potrošače odnosi 929 tužbi u vrijednosti od 533.070 KM, a na poslovne potrošače 260 tužbi, koje su “teške” 3,12 miliona KM.

U MINUSU 90 MILIONA KM

Osim dugova potrošača, ni ostali finansijski pokazatelji ovog preduzeća nisu za pohvalu. Na kraju 2019. ukupne obaveze, odnosno minus “Toplane” je iznosio oko 90 miliona KM i za oko četiri miliona KM su umanjene u odnosu na 2018.

V.d. direktor Toplane Mićo Milovanović je u obraćanju odbornicima rekao da su pokazatelji poslovanja u prethodnoj godini poboljšani.

“Rezultat koji je iskazan je neizbježan iz objektivno uslovljenih razloga, a to je prije svega trošak amortizacije i iznos kamata na kredite koji su uzeti u periodu koji ide i prije 2012. godine. Iznos tih rashoda je tri miliona KM. U takvim uslovima i naslijeđenim rashodima jednostavno je nemoguće iskazati drugačiji rezultat”, tvrdi Milovanović, piše Srpskainfo.

Ostavite komentar: