“Tržnica” i Grad Banjaluka u maratonskom milionskom sporu

Banjalučka „Tržnica“ i Grad Banjaluka vode maratonski milionski spor oko parcele u sklopu ovog preduzeća, a koju je prije gotovo dvije decenije Grad preuzeo. Za oduzetu zemlju „Tržnica“ pokušava od Grada da naplati naknadu koju procjenjuje na 2,2 miliona KM.

Radi se o parceli na samom ulazu u „Tržnicu“ od zgrade „Ekvatora“.

Advokat ovog banjalučkog preduzeća Aleksandar V. Popović rekao je za “Capital” da je Grad prije gotovo dvije decenije preuzeo spornu parcelu iz posjeda „Tržnice“, uz obrazloženje da je planirana modernizacija saobraćajnice koja se tu nalazi.

Nakon toga „Tržnica“ pokreće postupak prvo pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a zatim i pred sudom kako bi od Grada naplatila naknadu za koju smatra da joj pripada.

Popović kaže da oni smatraju da je „Tržnica“ imala pravo svojine nad spornim zemljištem i da na tome i zasnivaju tužbeni zahtjev.

„Grad je iz posjeda „Tržnice“ preuzeo sporno zemljište i mi pokušavamo tužbom da dokažemo da smo u to vrijeme bili vlasnici i da nam shodno tome pripada pravo na naknadu. Grad je na samom početku nudio određenu naknadu koja nama nije bila prihvatljiva i pokrenut je vanparnični postupak pred sudom. Nakon toga je, prije šest-sedam godina, sud odredio da nam pripada nakanada od 1,6 miliona KM, na što smo se žalili i mi i Grad, pa je ta odluka ukinuta“, kazao je Popović za “Capital“.

Sve je zatim, dodaje, dugo stajalo, da bi sud u ponovljenom postupku donio rješenje da „Tržnici“ uopšte ne pripada pravo na naknadu.

Nakon toga slijedi žalba Okružnom sudu, koji je odbija, da bi nakon uložene revizije Vrhovni sud RS odlučio da se u parničnom postupku odredi da li „Tržnica“ ima pravo na tu naknadu.

Zatim, ove godine kreće parnični postupak pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci koji treba da odluči da li „Tržnica“ ima pravo na naknadu koju traži.

„Ukoliko uspijemo da u parničnom postupku dokažemo da imamo pravo na naknadu, onda bi se išlo na nastavak vanparničnog postupka u kojem mi, na osnovu procjene vještaka, potražujemo oko 2,2 milion KM za preuzetu imovinu“, kazao je Popović.

S druge strane, Grad ovu tužbu osporava smatrajući da „Tržnica“ u vrijeme preuzimanja nije bila vlasnik spornih nekretnina.

Pred Okružnim privrednim sudom u Banjaluci danas je trebalo da bude održano ročište po tužbi „Tržnice“ za utvrđivanje prava vlasništva nad spornim nekretninama, ali je ono odloženo.

 

 

Ostavite komentar: