Tri Regulaciona plana na javnom uvidu

BANJALUKA – Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da će, od 2. do 10. jula, na ponovnom javnom uvidu biti nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Obilićevo“ u Banjaluci. Nacrtom plana obuhvaćena su dva lokaliteta i to:

 

  • lokalitet A – prostor između Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Srđe Zlopogleđe, površini 3,00 ha;
  • lokalitet B – prostor uz ogranak ulica Boška Tošića i Srđe Zlopogleđe, površine 2,59 ha.

Ukupna površina obuhvata izmjene plana je 5,59 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ Banja Luka – Ulica Cerska broj 2, u prostorijama Gradske uprave i u prostorijama MZ Obilićevo 1, svakog radnog dana, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 10. jula 2019. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrt biti izložen ili ih dostaviti, u formi dopisa, Gradskoj upravi Grada Banje Luka – Odjeljenju za prostorno uređenje .

Takođe, nadležno odjeljenje obavještava građane da će od 2. jula do 2. avgusta na javnom uvidu biti sljedeći regulacioni planovi:

Nacrt Regulacionog plana za dio područja naselja Derviši i Novakovići – Vujinovići

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi između magistralnog puta Banja Luka – Prijedor, istočne granice obuhvata Regulacionog plana kompleksa preduzeća „Bosanka“, Ulice Jovana Bijelića i Puta srpskih branilaca, u ukupnoj površini od 53,10 ha.

Plan će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting „CPK“ Banja Luka – Ulica Cerska broj 2, u prostorijama Gradske uprave Grada Banje Luke, te prostorijama mjesnih zajednica Lazarevo 1, Lazarevo 2 i Zalužani, svakog radnog dana, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova,

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Ada – Debeljaci 1“

Nacrtom plana obuhvaćen je prostor koji se nalazi u neposrednoj blizini Ulice Novaka Pivaševića, a odnosi se na k.č. broj 350/5, 350/7, 350/8, 350/9, i 349/6 k.o. Banja Luka 5 ( n.p. ) u ukupnoj površini od 0,16 ha i biće izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Projekt“ Banja Luka – Ulica Veselina Masleše broj ¼, u prostorijama Gradske uprave Grada Banja Luka i u prostorijama MZ Ada 2, svakog radnog dana, u vremenu od 8.00 do 16.00 časova.

Svi planovi objavljeni su i na zvaničnoj internet stranici grada Banjaluka.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 2. avgusta 2019. godine, svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će nacrt biti izložen ili ih dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada Banje Luke – Odjeljenju za prostorno uređenje .



Ostavite komentar: