Svaki drugi bez konkurencije: Kako se ugovaraju poslovi u banjalučkoj Gradskoj upravi

Direktni sporazumi, sa samo jednim ponuđačem i bez ikakve konkurencije, bili su dominantan vid javnih nabavki u banjalučkoj Gradskoj upravi i u posljednja tri i po mjeseca.

Skoro 50 odsto svih nabavki u tom periodu sprovedeno je upravo na ovaj, najmanje transparentan način. U analizi, koju je BL portal sproveo na osnovu ugovora sa dobavljačima koji se objavljuju na portalu Gradske uprave, obuhvaćen je period od početka jula ove godine do danas, a istraživanjem je obuhvaćena ukupno 141 nabavka, koliko ih je evidentirano u tom periodu.

Prema registru, od tada do danas Gradska uprava je sklopila 68 direktnih sporazuma vrijednih 339.598 KM, što je 48,2 odsto od svih realizovanih nabavki. Skoro u svim analiziranim postupcima nabavka je provedena na način da je postojao samo jedan ponuđač, iako Zakon o javnim nabavkama i u slučaju direktnih sporazuma (nabavke do 6.000 KM bez uračunatog PDV-a) predviđa mogućnost konkurencije, odnosno da se ponude pošalju na više adresa, radi postizanja što niže cijene.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je upravo javne nabavke bez konkurencije, prije i tokom same predizborne kampanje prošle godine, označavao kao „izvor korupcije i praksu sa kojom treba raskrstiti“.

Na portalu javnih nabavki BiH gdje su trenutno dostupni podaci do 13.avgusta, u periodu od početka godine do tog datuma Gradska uprava sklopila je 111 direktnih sporazuma od ukupno 212 sprovedenih postupaka. Nerijetko su zaključivani nakon što su poslovi za koje je raspisana nabavka uveliko bili završeni. U još deset slučajeva vodio se pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja.

Sudeći prema podacima iz gradskog registra, direktni sporazumi se i dalje svakodnevno sklapaju što potvrđuju potpisi koje je gradonačelnik na odluke stavio i ovog mjeseca.

Tako je sklopio direktni sporazum za usluge štampanje mesh platna sa štamparijom BB Print na iznos od 6.421 KM sa PDV-om. Takvo rupičato platno najčešće se postavlja na spoljne oglasne površine, a jedno takvo našlo se na pročelju zgrade Gradske uprave povodom Kočićevog zbora krajem avgusta. Istog dana potpisana je i odluka o nabavci ukrasnih kutija i materijala za ukrašavanje od firme Sladaboni. Dva dana ranije dogovoreno je da „Auto servis Žule“ održava putnička vatrogasna vozila. U sva tri slučaja direktni sporazum je zaključen na osnovu samo jedne ponude.

Do danas BL portal nije dobio odgovore o gradskim javnim nabavkama, iako su konkretna pitanja upućena na adresu banjalučke Gradske uprave prije više od mjesec dana.

Ostavite komentar: