Svaka veća kiša “prijeti” Banjaluka je “krcata” bujičnim potocima, propustima i kanalima

02.12.2021. | 21:51

Banjaluka ima veliki broj bujičnih potoka, propusta i kanala, pa svaka veća kiša opasno prijeti da poplavi saobraćajnice, dvorišta, kuće ili pomoćne objekte.

Prema dostupnim podacima, postoji 80 kritičnih lokacija, a redovno čišćenje je jedina prevencija. Nažalost, ove godine očišćeno ih je samo pet, uz plan da se ovih dana to uradi na još četiri lokacije.

Situacije iz prethodnih godina ali i sve ono što se dešavalo u noći sa nedjelje na ponedjeljak u naseljima Dragočaj, Priječani, Obilićevo, Potok, Motike, Debeljaci i Česma su pokazale da Banjaluka nema samo probleme sa većim rijekama Vrbas i Vrbanjom, koje su plavile naselja i uništavale imovinu, već i sa takozvanim bujičnjacima.

Upravo na tim kritičnim tačkama je krajem proteklog vikenda došlo do izlivanja vode koja je potopila pojedina dvorišta, te pomoćne objekte, a mještani su u strahu proveli noć na nogama, dežurajući da voda ne uđe u njihove domove.

U praksi to su tek mali potočići, kanali i odvodi koji su uglavnom “nevidljivi”- njima veći dio godine protiče jako malo vode, a pojedini daju utisak i da su presušili. Tu su i propusti koji često imaju premali profil koji ne može da prihvati veću količinu vode. Svoje “pravo lice” oni pokažu kod obilnih i dugotrajnih padavina. Vodostaji u takvim slučajevima brzo narastu, pogotovo ako su te lokacije zapuštene, obrasle travom i šibljem ili su pune smeća koje tu bacaju nemarni građani. Rezultati su pogubni – izlivanje vode, koja pravi probleme mještanima koji žive na tim lokacijama.

Prije nekoliko godina su nadležene službe napravile procjenu stanja na terenu i utvrdile da u Banjaluci ima oko 80 lokacija, koje imaju gore navedene probleme. Jedan od zaključaka je bio da se ove lokacije trebaju redovno održavati, kako bi se rizik od bujičnih poplava sveo na minimum.

U protekle tri godine, osim nedavnih izlivanja vode u pojedinim naseljima većih problema nije bilo, rekli su u Gradskoj upravi.

“U okviru poslova redovnog održavanja vodotokova drugog reda i vodnih objekata na vodotocima drugog i prvog reda (nasipi, brane, pragovi, taložnici i ulivne rešetke), na području grada Banjaluka, Odjeljenje za komunalne poslove, kontinuirano sprovodi mjere za smanjenje rizika od izlivanja iz korita istih. Te mjere se provode sa ciljem poboljšanja proticajnog profila i proticajne moći korita, prije svega tamo gdje je potencijalno ugrožena imovina građana i zajednice u cjelini i tamo gdje je moguće pristupiti”, rekli su u Gradskoj upravi.

Naveli su da to redovno održavanje uključuje: košenje korovišta, krčenje šiblja i niskog rastinja, uklanjanje suvih i palih stabala, ručno uklanjanje otpada, čišćenje taložnika i ulivnih rešetaka, uklanjanje nanosa iz korita i sa obala vodotokova, profilisanje korita, sanacija ruševnih obala postavljanjem obloge od krupnog kamena i popravke na regulisanim dijelovima korita.

Dodali su da je krajem prošle godine, izvršeno uklanjanje nanosa i profilisanje korita potoka i rijeka, na važnijim dionicama, na ukupno 22 lokacija.

Kada je u pitanju ova godina, taj posao je odrađen na pet lokacija i to: potok koji se proteže od Tuzlanske ulice, preko Ulice Dujke Komljenovića do Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i dalje do ušća (rađeno od Tuzlanske do Bulevara vojvode Stepe); potok bez imena, kod ribnjaka u donjem Bočcu; Motička rijeka na tri lokacije i sa obaloutvrdom (Ilindanska , Motike bb u blizini porodičnih imanja porodica Grajić i Knežević); Ivaštanka sa obaloutvrdom, Mišin Han kod dječijeg igrališta; Rudnička reka sa obaloutvrdom (Široka rijeka), Bitoljska ulica kod dječijeg i sportskog igrališta.

Naveli su da su gore navedeni radovi ovih dana planirani na četiri lokacije i to: potok Vranovina u Ramićima; potok bez imena u Drakulićkoj ulici; potok Koprivnjak, desna pritoka Crkvene, Saračica; Đurđevac jedan i dva korito i brane, u ulicama Pere Drljače i Ustanički put.

RADOVI IZ PROŠLE GODINE

Lokacije na kojima je krajem prošle godine, izvršeno uklanjanje nanosa i profilisanje korita potoka i rijeka: na području Ade i Debeljaka to su potoci Rebrovački, Lanište, Žabljak, Ada, Jurića, Međaš, Kruškovac, Javorac te potok bez imena u zaseoku Čavrazi, Debeljaci kod prevoznika „Aldemo-turs“; potok ili rijeka Brusina, Priječani; Bijeli potok, Zeleni vir; Prljića potok, Priječani; potok Ularac jedan, korito i prostor iza dve brane, Starčevica; potok, Ularac dva, Stračevica i Rebrovac; potoci Đurđeavac jedan i dva, korito i brane, ulice Pere Drljače i Ustanički put; potok bez imena u Motikama; Đurića i Marića potoci u Bočcu; rijeka Dragočajka, Zalužani; Rudnička reka (Široka reka), od Ulice Mlađe Ćusića do ušća (kompletan regulisani deo); potok Močila, ulivna rešetka, Kočićev Vijenac; potok Zmajevac, brana i korito, Kočićev Vijenac te potok Ploče (Čenića potok), brana i ulivna rešetka, Lauš, piše Srpskainfo.