Sluh za socijalni status građana: Služba pravne pomoći pružila 5.248 usluga u Banjaluci

Služba pravne pomoći je ove godine pružila ukupno 5.248 usluga građanima, potvrđeno je u Odjeljenju za opštu upravu u sklopu kojeg funkcioniše ova služba.

Prema njihovim riječima, pružaju usluge fizičkim licima iz svih oblasti prava, osim iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava, kao i osnivanja i prestanka rada privrednih društava i preduzetničkih radnji.

“Pružanje pravne pomoći ogleda se u sačinjavanju podnesaka, u smislu zahtjeva, molbi, izjava i punomoći, kao i drugih podnesaka u upravnim postupcima, zatim u sudskim postupcima u smislu sastavljanja tužbi iz oblasti porodičnih i bračnih odnosa, imovinskih odnosa, tužbi za pokretanje upravnog spora, kao i podnesaka u vanparničnom postupku koji obuhvata pokretanje ostavinskog postupka, dopuna ostavinskog postupka, fizička dioba nekretnina, uređenje međa i slično”, pojasnili su u Odjeljenju za opštu upravu, prenose Nezavisne novine.

Dodaju da se značajan broj građana obratio za sačinjavanje redovnih pravnih lijekova na odluke sudova i drugih organa, kao i podnesaka u izvršnom postupku.

Kako su istakli, oni pružaju pravne savjete iz svih društvenih i pravnih oblasti, ali društvena događanja se reflektuju kroz zahtjeve stranaka.

“To je povećan broj građana koji su se obratili za sačinjavanje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći prema Centru za socijalni rad, zahtjevi predsjedniku Republike Srpske i drugim institucijama, kao i iz oblasti penzijske i zdravstvene zaštite i zaštite prava po osnovu radnih odnosa”, naveli su u resornom odjeljenju.

Naveli su da Gradska uprava ima sluha za socijalni status svojih građana jer naknade koje su naplaćivane nikad nisu bile visoke, a najveći krug lica je bio oslobođen plaćanja istih.

“Sada se više ne naplaćuje ni simbolična naknada, koja je prema odluci grada iz 2018. godine naplaćivana u vidu administrativne takse na podneseni zahtjev za pravnu pomoć u iznosu od dvije KM. Administrativne takse na zahtjeve se po izmjenama Zakona o administrativnim taksama iz decembra 2020. godine više ne naplaćuju, tako da je Banjaluka najvjerovatnije jedina jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj gdje svi građani koji se obrate za uslugu pravne pomoći iste dobijaju bez naknade”, istakli su u ovom odjeljenju.

Ostavite komentar: