Rješavanje problema nelegalnih objekata: Nema prepreka da se produži vremenska granica legalizacije

Nema prepreka da se produži vremenska granica do koje se objekti smatraju legalno izgrađenim odnosno da se sa 1980. godine pomjeri na 2003. godinu, a sve kako bi se riješio problem nelegalnih objekata na području grada izgrađenih u periodu proteklog Odbrambeno-otadžbinskog rata i postratnom periodu, saopšteno je iz Gradske uprave.

Povodom stava Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da se ova granica može produžiti za maksimalno deset godina tj. sa 1980. na objekte sagrađene do 1990. godine, iz Odjeljenja za prostorno uređenje kažu da u važećem Zakonu ne postoji takva ili slična odredba.

Takođe ni eventualno neposjedovanje avionskog snimka iz 2004. godine drugih lokalnih zajednica ne bi trebalo da bude prepreka za ugrađivanje tog novog roka u Zakon.

“Na isti način u važeće zakonsko rješenje ugrađena je 1980. godina i za tu godinu takođe ne postoji avionski snimak za sve lokalne zajednice. Jasno je postojanje snimka nije neophodan uslov za dokazivanje vremena izgradnje objekta već samo jedan od mogućih dokaza. Ta 2004. godina predložena je kao referentna godina s obzirom na to da se na teritoriji grada Banjaluka nalazi daleko najveći broj bespravno izgrađenih objekata”, kazao je ovo ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za prostorno uređenje Vuk Višekruna.

Napomenuo je da je period nakon rata pa do 2004. godine bio period najintenzivnije poslijeratne bespravne izgradnje, kada su građani rješavali svoja stambena i egzistencijalna pitanja, pa je i prijedlog da se ova oderedba odnosi samo na individualne stambene i stambeno – poslovne objekta do 400m2.

“Grad Banja Luka je i do sada iskoristio sve ponuđene benefite iz važećeg Zakona i u septembru 2020. godine donio Odluku o subvencijama troškova za kategorije porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, žene žrtve rata, lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i civilnih invalida. Odlukom su navedenim kategorijama subvencionisani troškovi legalizacije u iznosu od 80 do 100 odsto”, zaključio je Višekruna.

Podsjećamo, Gradska uprava je nedavno i na sastanku sa republičkim vlastima predložila inicijativu za izmjenu Zakona o legalizaciji, koja bi podrazumijevala izmjenu člana 8 Zakona o legalizaciji u vezi sa bespravno izgrađenim objektima na način da se definiše da se svi individualni stambeni i stambeno – poslovni objekti bruto građevinske površine do 400 m2, osim složenih objekata u smislu Zakona o uređenju prostora i građenju, izgrađeni do 2003. godine smatraju legalno izgrađenim.

Dakle, legalizacija bi bila potpuno besplatna, te bi se rješavala uz dokaz da je objekat građen do 2003. godine.

Efekti bi bili višesturki, od ozakonjenja velikog broja objekata, rješavanja problema nelegalnih objekata za veliki broj građana, te i za rasterećenje postupajućih organa odnosno smanjenje broja nagomilanih predmeta.

S druge strane, gradska administracija predložiće Skupštini Grada da se za sve kuće koje se grade na području grada ne plaća naknada za uređenje građevinskog zemljišta koje čini 70 odsto cijene građevinske dozvole. To je značajno, jer npr. za kuću od 200, 300 kvadrata to košta do 15 hiljada KM, u zavisnosti od zone.

Ostavite komentar: