Recite šta mislite: Na javnom uvidu dva nacrta regulacionih planova u Banjaluci

Odjeljenje za prostorno uređenje obavještava javnost da su dva nacrta izmjene dijela regulacionih planova izložena na javni uvid, i to:

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka Morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (Radni naziv: Jug 6), kojim je obuhvaćen prostor između ulice Uroša Nejakog i Bolanog Dojčina, a odnosi se na parkovsku površinu „Poljokanov park“ u sklopu kojeg se nalazi kompleks JU Centar „Zaštiti me“, u ukupnoj površini od 2,02 hektara.

Nacrt će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Routing„ d.o.o. Banjaluka, Ulica Prvog krajiškog korpusa br.16, Gradske uprave, prostorijama Mjesne zajednice Kočićev vijenac, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 8 do 16 časova u periodu od 21.12.2021. godine do 21.01.2022. godine.

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana privrednog kompleksa „Medeno polje“, kojim je obuhvaćen prostor u zoni između Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Veljka Mlađenovića, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č.br. 95/23 k.o. Banjaluka 5 (n.p.), u ukupnoj površini od 0,21 hektar.

Nacrt će biti izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća Centar za projektovanje i konsalting “CPK“ d.o.o. Banjaluka, Bulevar Desanke Maksimović br. 2, prostorijama Gradske uprave, prostorijama Mjesne zajednice Ada, svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 8 do 16 časova u periodu od 21.12.2021. godine do 21.01.2022. godine.

Nacrt oba plana biće objavljen i na sajtu Grada.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, sve do 21.01.2022. godine svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte, upisom u svesku koja će se nalaziti u prostorijama u kojima će Nacrt biti izložen ili dostaviti u formi dopisa Gradskoj upravi Grada– Odjeljenju za prostorno uređenje.

Ostavite komentar: